05.10.2008

Další připravované akce v roce 2018

Zimní rehabilitační pobyt, letní tábor

Zimní ozdravný a rehabilitační pobyt 2018

Pro příznivce zimního ozdravného rehabilitačního pobytu oznamuji, že se uskuteční v Beskydech na horském hotelu Sůkenická od soboty 20.1. do soboty 27.1. 2018. Termín je mimo jarní prázdniny Brna.

V době konání pobytu ještě nebudeme vědět, zda bude nějaká dotace, proto budeme všichni platit plnou cenu. Pokud nám bude dotace přiznána, dotovaným účastníkům se dotační příspěvek vrátí. Cena pobytu je 3200Kč + manipulační poplatek 50Kč. Cena zahrnuje ubytování a plnou penzi. Vše ostatní si každý účastník hradí sám. Na hotel se každý účastník dopravuje sám. Přihlášky posílejte nejpozději do 30. 10. 2017 na adresu: Petr Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email: arecukpetr(at)seznam.cz. Pobyt je nutno zaplatit od 1. do 15. ledna  2018. Peníze prosím neposílejte dřív, jinak bude mít teta Andělka problém s účetnictvím.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, přesnou adresu, PSČ, číslo ZTP/P, ZTP, TP, potvrzení o mentální retardaci, telefon na pevnou linku (pokud máte), mobil. Mnozí máte nové průkazky a nové OP proto tyto údaje potřebujeme od všech. Na pozdější přihlášky nebudu brát zřetel, musím nahlásit volné pokoje a hotel si je obsadí sám.

Pokud se někdo pobytu nezúčastní, bude muset zaplatit stornovací poplatek, obdobně jako u cestovních kanceláří.

Petr Kučera

AKCE

Akce v dubnu 2018

Výroční členská schůze, ples v Třebíči

Další připravované akce v roce 2018

Zimní rehabilitační pobyt, letní tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 14. dubna

Od Klarisek do Ořešína

Sobota 12. května

Z rozhledny na Klucanině kolem Květnice do Tišnova