Malá ohlédnutí

02.09.2010

Zhodnocení vycházek

1. Vítání jara v krásném údolí

21.března.2010 jsme se šli podívat na vítání jara na Šmelcovně, které se koná už od dob kdy tuto tradici založil básník Petr Bezruč. Počasí nám moc nepřálo, zima se ještě držela a tak jsme museli slevit z plánovaného přechodu údolí a vraceli jsme se stejnou cestou .

I tak se nám ale vítání jara líbilo. Byly zde různé atrakce, občerstvení, upomínkové předměty. Ale hlavně pálení smrtky a její házení do potoka a všechny ty obřady a písně kolem toho.

2. Vycházka na Alexandrovu rozhlednu

V květnu jsme si vyjeli vlakem do Adamova, odkud jsme se po značce vydali do kopce až na hřeben nad Adamovem. Kopec to byl docela prudký. Pohled na nově zrekonstruovanou Alexandrovu rozhlednu a hlavně krásné výhledy z ní nám vše vrchovatě vynahradily. A to jsme ani netušili, že jsme si na vycházku zrovna vybrali den, kdy uplynul rok od rekonstrukce. Před rozhlednou nás očekávali lidé z klubu turistů. Všichni jsme dostali pěknou pohlednici rozhledny a děti nádavkem ještě nějaká cukrátka. Kdo chtěl, mohl si koupit i nějaké upomínky. Od rozhledny jsme po hřebenu došli pěknou cestou až k Babicím, kde jsme se obrátili zpět a úbočím se vrátili do Adamova na vlak. Cesta to byla pěkná a taky jsme si pěkně popovídali.

3. Údolím lišky Bystroušky

V červnu jsme se vypravili tramvají do Líšně, odkud jsme už po svých šli po nově upravené turistické cestě pro cyklisty. Na turistické křižovatce jsme se vydali dolů do údolí po pěkné lesní cestě krajem lišky Bystroušky. Posvačili jsme u památníku, napili se u pramínku. Zamávali jsme myslivně, kde Bystrouška strávila mládí. V Bílovicích jsme se stavili v hospodě a občerstvili se. Posilněni jsme se vypravili podél řeky Svitavy k Obřanům. Posilnění bylo třeba. Kdysi pěknou turistickou stezku kolem řeky předělali na asfaltovou cyklostezku a tak jsme zbytek cesty stále uhýbali kolům. I tak jsme nakonec ve zdraví došli až do Obřan, odkud jsme se tramvají rozjeli ke svým domovům.

AKCE

Akce v únoru 2020

kino Lucerna

Akce v březnu 2020

Diskotéka

Další připravované akce v roce 2020

Letní ozdravný pobyt, tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 7. březen 2020

Podolí - Horákov

Sobota 4. duben 2020

Alexandrovka