Vážení členové a přátelé SPMP

Vážení členové a přátelé SPMP ČR pobočného spolku Brno,
jménem celého výboru Vám přeji do nového roku 2022 hodně zdraví a štěstí, osobní i pracovní pohodu, spokojenost a radost Vám i všem Vašim blízkým.
Rok 2021 nezačal pro náš spolek, ale ani pro stát dobře. Prakticky do konce května jsme nemohli konat žádné akce. Přesto, kromě tanečních, jsme všechny klíčové akce stihly do konce října uskutečnit. Zpřísnění pořádání akci, které nastalo v listopadu, nám nedovolilo uspořádat Společenské odpoledne k 50. výročí založení SPMP Brno a mikulášskou besídku. Společenské odpoledne se pokusíme uspořádat v rozmezí dubna až května 2022. Kdo byl přihlášený na mikulášskou besídku, tak si mohl balíček vyzvednout na Lesné. Zbytek ovoce jsme dali do Effety. Děkuji všem členům výboru za odvedenou práci. Poděkovat musíme také všem organizátorům tábora, hlavní vedoucí, zdravotnicím a vedoucím oddílů za zdárný průběh tábora.
Hodnotit uplynulý rok musíme kladně. Podařilo se nám zajistit většinu aktivit a podpořit i naše sportovce, kteří reprezentovali nejen náš spolek ale i Brno. Přáli bychom si, aby všichni donátoři, zastupitelé města a městských částí nám zachovali přízeň a podpořili nás i v roce 2022. Pokud se tak stane, zajistíme aktivity minimálně na stejné úrovni jako v předcházejících letech.
Žádám ještě jednou všechny členy, pokud mají e-mailovou adresu, aby nám ji poskytli. Je to nejrychlejší způsob, jak se k Vám mohou informace dostat. Není v našich silách Vám to posílat poštou nebo Vás obtelefonovávat. Zároveň musíte Váš e-mail sledovat každý den. Pak se nemůže stát, že přijdete na sraz akce, voláte nám a teprve zjistíte, že akce byla zrušena.
Velmi důležitá v tomto roce bude na podzim výroční schůze, na které se bude volit nový výbor. Bude to výbor, který bude pokračovat po nás. Byl bych velice nerad, kdyby se nikdo nenašel a my museli v roce 2023 náš pobočný spolek SPMP Brno rušit. Proto Vás žádám, kdo jste ochotni pro naše děti něco dělat, nemějte strach se přihlásit a přijít za námi na Lomenou 44. My Vám budeme určitě ze začátku pomáhat. Nenecháme Vás v tom bez nápomoci a informací.
Na závěr bych chtěl popřát všem, kteří nám během roku pomáhali s organizací všech aktivit za skvěle odvedenou práci.
Těším se na setkávání s Vámi na našich dalších společných akcích.
Za výbor Petr Kučera předseda spolku