DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Milé kamarádky a kamarádi, kteří se chystáte na tábor 8. 8. 2020 !

Firma, která nám přislíbila dodání roušek pro celý tábor, byla kvůli koronaviru nucena přerušit výrobu. Proto jsme byli nuceni přistoupit k následujícímu řešení:
Každý účastník tábora si musí s sebou vzít 3 ROUŠKY!

Petr Kučera