Výroční členská schůze

Zákaz se sdružovat nám zrušil konat výroční členskou schůzi v pátek 3. dubna 2020.
Nový termín výroční členské schůze je v pátek 25. září na Lomené 44 (areál učňovského střediska) ve zdejší jídelně.
Začátek schůze je v 16. hodin, předpokládaný konec je nejpozději v 18. hodin. Jídelna bude otevřena již od 15.30 hodin.
Prosím dostavte se v hojném počtu a včas. Dozvíte se, jak jsme hospodařili v roce 2019, novinky z našeho poradenství, jaké akce nás čekají v letošním roce a začátkem příštího roku, budeme volit delegáty na podzimní celorepublikovou konferenci. Bude i malé občerstvení, proto potřebujeme přihlášky do 10 září, abychom mohli objednat občerstvení.