Výroční členská schůze


Nejdůležitější akci poslední části tohoto roku je Výroční členská schůze. To proto, že je volební.
My všichni, co se jí zúčastníme, na ni budeme volit nový výbor našeho SPMP Brno.
Ten pak bude pro příští čtyři roky řídit veškeré dění v našem spolku.

Jsme dobrovolným sdružením lidí, kterým leží na srdci osud našich postižených.
Je jen na nás, jak a zda bude náš spolek fungovat. Bez zapálených dobrovolníků fungovat nebude a zanikne. Současné vedení našeho spolku je již poněkud „odrostlé“ a docházejí mu síly.
Je proto nezbytné, aby ho u vesla vystřídali mladší, ještě plní sil a nápadů.
Proto vás všechny, komu není osud našeho spolku lhostejný, prosím, abyste přišli
na výroční schůzi a co víc, abyste se, pokud můžete, aktivně zapojili do aktivit našeho SPMP Brno.
Ono totiž bez takových obětavých dobrovolníků opravdu dříve či později zanikne a s spolu ním také všechny aktivity, které nám všem poskytuje.
Josef Boldiš

Schůze proběhne v pátek 30. září v 15:30 v jídelně učiliště na Lomené.