ZPRÁVY

34. Společenské odpoledne SPMP Brno

Tradiční akci - Společenské odpoledne - pořádala, již po třicáté čtvrté naše brněnská pobočka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením.

Myšlenka společenského setkávání lidí s mentálním postižením, jejich rodin a sympatizujících vznikla v brněnské organizaci SPMP již v roce 1983, a jelikož se akce koná za účasti mnoha přátel i z jiných oblastí (Hodonín, Strážnice, Zlín, Třebíč), jsme rádi, že můžeme představit nejen pohostinnost brněnského SPMP, ale i vstřícnost orgánů Statutárního města.

Záštitu nad naším Společenským odpolednem převzal

primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

                       

a Společenské odpoledne se konalo za podpory statutárního města Brna.

Logo Statutárního města Brna bylo po celou dobu konání akce umístěno na čelném místě podia. Společenského odpoledne se letos zúčastnilo více jak 150 osob.

Všichni byli velice spokojeni a už se těší na příští rok do Hodonína.

 

Výroční členská schůze 2017

V pátek 31. března se konala v jídelně Odborného učiliště a Praktické školy na Lomené výroční členská schůze, na kterou přišlo kolem osumdesáti našich členů. Po povinné akademické čtvrthodince schůzi zahájil náš předseda Petr Kučera a hned předal slovo Báře Uhlířové, která musela brzy odejít za jinými povinnostmi. Bára nás provedla nabídkou sociálního poradenství, které se svou kolegyní Janou poskytují našim rodinám s postiženými a samozřejmě se nezapomněla pochlubit, co vše od minulé výročky dokázaly. Pak si vzal slovo opět Petr a krok za krokem prošel všechny naše aktivity, kriticky se zmínil o problémech, které nás u některých provázejí a samozřejmě se nezapomněl také pochlubit husarskými činy, které se nám za ten rok podařily. Kdo z těch, kdo tam nebyli by toužil po detailech, najde je v zápise, který bude k nahlédnutí na našem sekretariátě. Když Petrovi od samého mluvení vyschlo v puse, předal slovo Josefovi Boldišovi. Ten pohovořil o svých oblíbených vycházkách a navíc se ještě zmínil o některých problémech, se kterými se naše sdružení potýká. Pak ještě Petr přečetl finanční zprávu, abychom věděli, jak jsme hospodařili. Ke slovu se také dostal František Halm a pohovořil o našem sdružení z historického pohledu. Přitom poděkoval naší nejstarší člence paní Boženě Grünwaldové za její dlouholetou aktivní činnost v našem sdružení. Na závěr se rozproudila diskuze o všem možném, ale protože jsme měli sál jen do 18 hodin, netrvala moc dlouho. Myslím, že všichni byli s naší výroční schůzí i naší činností spokojeni.            JB

Z historie SPMP

Do Zpravodaje 3/2014 jsem napsal krátkou vzpomínku na vznik SPMP ČR (1969) a brněnského sdružení (1971). Slíbil jsem pokračování, ale nějak k tomu nedošlo. Z rodinných i zdravotních důvodů jsem se rozhodl v roce 2014 ukončit svou, dlouholetou aktivní funkcionářskou činnost. Ale protože těch mnoho let spojených se společností, která se snažila pomáhat rodinám s mentálně postiženým dítětem nelze jen tak ze dne na den vymazat z hlavy, dovolte mně, abych ještě jednou zavzpomínal na léta prožitá s SPMP a na skvělé lidi a báječné rodiny, které jsem měl možnost poznat.

Při posledním stěhování kanceláře ze Svitavské na Lomenou jsem s hrůzou počítal desítky krabic s dokumenty, brožůrkami, seznamy, fotografiemi, filmy, videokazatami i mnohým vybavením pro tábory a pobyty. No prostě "paměti", které většinou končí ve sběru, nebo ve sklepě archivu. Ve sběru ty naše paměti naštěstíneskončily, a při následném třídění mně dobře posloužily k upřesnění některých událostí. Dovolte mi, abych se i s Vámi podělil o vzpomínky na naše předchůdce, kteří posouvali představy o lepším životě a perspektivě pro handicapované, i na akce, kterými to naše SPMP ten lepší život pomáhalo také tvořit.

Jak známo, bylo Národní sdružení SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) ustaveno v roce 1969 v Praze. Stalo se tak po skoro dvouletém  martýriu, díky úsilí přípravného výboru, ve kterém bylo mimo rodičů mentálně postižených i mnoho odborníků (Matějíček, Vrzal, Synek) a také sociálních pracovníků. Hlavní zásluhu však na tom, že se po dvou letech obcházení úřadů dobrá věc podařila, měla maminka postižené dcerky, paní Boženka Gurtlerová. Ta neúnavně obcházela ministerstva a přesvědčovala úředníky, že organizace, která by mohla zastupovat občany, které jejich postižení znevýhodňuje, je potřeba. Paní Gurtlerová se pak  stala první předsedkyní. SPMP. Celý svůj život a to i po ukončení funkcí ve sdružení, byla velkou propagátorkou sdružení a studnicí svých osobních zkušeností. Paní Gurtlerová zemřela v letošním roce v požehnaném věku nedožitých 105 let. S úctou vzpomínám.

Po legalizaci organizace začaly vznikat organizace v regionech. Jednou z prvních byla i organizace v Brně. Oblastní organizace SPMP Brno, byla založena v roce 1971. Velkou zásluhu na tak brzkém založení měl pan primář Vrzal. Ten informoval o cílech a snažení SPMP rodiče svých malých pacientů. V krátké době se mohl v Brně ustavit přípravný výbor a na první schůzce připravit i první členskou schůzi. Na té byl zvolen i oblastní výbor. Předsedkyní byla zvolena paní Ilona Záděrová. Z dalších členů výboru si vzpomínám na: MUDr Vratislava Vrzala, paní Jitřenku Opluštilovou (ta byla naší dlouholetou hospodářkou), pana Gustava Drobílka, pana Klašku, paní Zatočilovou, pana Suchého, Grunwalda. Těchto několik nadšenců a v kratké době i dalších rodičů a odborníků (učitelů ZvŠ, lékařů i úředníků) se začalo pravideně scházet a plánovat činnost organizace. Nejen na schůzích výboru, ale hlavně na společných setkáních jsme se velmi rychle seznámili a společně se dělili o starosti s handicapem svých ratolestí a vyměňovali si zkušenosti. Ve sdružení jsme našli i mnoho přátel a chápajících lidí s otevřeným srdcem a otevřenou dlaní. Mnoho přátelství přetrvává do dneška.

Pro dnešek se loučím a na pokračování vzpomínek na dobu "malin nezralých" Vás zvu v některém příštím Zpravodaji.                                          František  Halm

Zprávy sekretariátu

Vážení členové SPMP, přátelé, kamarádi. 

Připomínám, že do konce června je třeba uhradit letní pobyt a tábor. Během prázdnin bude úřední den jen v úterý. Od 24.7. do 4.8. 2017 máme dovolenou - neúřadujeme.        Děkuji       Kučerová

Poznámka k cenám našich akcí
Setkáváme se občas s názorem, že jsou naše akce drahé. Naposledy jsme to slyšeli v souvislosti s poslední diskotékou. Protože jsme nezisková organizace, už z podstaty toho nám nesmí při vyúčtování žádné peníze zbývat. Takže se vždy snažíme, abychom za akce vybírali právě tolik, kolik nás stojí. Když už byla řeč o té diskotéce, tak po jejím vyúčtování byla tato akce lehce prodělečná. To znamená, že jsme od vás vybrali méně, než jsme nakonec zaplatili za sál a hudbu. Když si uvědomíte, že do poslední chvíle nevíme, kolik se vás sejde a zaplatí vstupné, tak snad pochopíte jaké věštění to asi je.
U větších akcí, jako jsou rehabilitační pobyty, tábory a podobně, se nám zase stává, že dlouho nevíme, jaké dotace na akci nakonec dostaneme. Proto na tyto akce často musíme vybírat tolik, jako bychom žádné dotace a slevy nedostali. Kdo jste se takové akce někdy zúčastnil víte, že po konečném vyúčtování pak rozdíl mezi tím, co jste zaplatili a jaké byly skutečné náklady, účastníkům vracíme. Můžeme to ale udělat opravdu až tehdy, kdy se nám sejdou úplně všechny příspěvky na akci. Většinou to nějaký čas trvá a tak prosíme o trpělivost. 

AKCE

Akce v prosinci 2018

Mikulášská besídka

Další připravované akce v roce 2018

Zimní rehabilitační pobyt, letní tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 27. května

Moravské Bránice ž.s. - Dolní Kounice a zpět

Sobota 10. června

Tetčice ž.s. - Žebětín