ZPRÁVY

Důležité informace

Po několikaměsíční pauze byla obnovena činnost Poradenského centra v Brně. Podrobnější informace najdete v záložce Poradna.

 

Z historie SPMP

Do Zpravodaje 3/2014 jsem napsal krátkou vzpomínku na vznik SPMP ČR (1969) a brněnského sdružení (1971). Slíbil jsem pokračování, ale nějak k tomu nedošlo. Z rodinných i zdravotních důvodů jsem se rozhodl v roce 2014 ukončit svou, dlouholetou aktivní funkcionářskou činnost. Ale protože těch mnoho let spojených se společností, která se snažila pomáhat rodinám s mentálně postiženým dítětem nelze jen tak ze dne na den vymazat z hlavy, dovolte mně, abych ještě jednou zavzpomínal na léta prožitá s SPMP a na skvělé lidi a báječné rodiny, které jsem měl možnost poznat.

Při posledním stěhování kanceláře ze Svitavské na Lomenou jsem s hrůzou počítal desítky krabic s dokumenty, brožůrkami, seznamy, fotografiemi, filmy, videokazatami i mnohým vybavením pro tábory a pobyty. No prostě "paměti", které většinou končí ve sběru, nebo ve sklepě archivu. Ve sběru ty naše paměti naštěstíneskončily, a při následném třídění mně dobře posloužily k upřesnění některých událostí. Dovolte mi, abych se i s Vámi podělil o vzpomínky na naše předchůdce, kteří posouvali představy o lepším životě a perspektivě pro handicapované, i na akce, kterými to naše SPMP ten lepší život pomáhalo také tvořit.

Jak známo, bylo Národní sdružení SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) ustaveno v roce 1969 v Praze. Stalo se tak po skoro dvouletém  martýriu, díky úsilí přípravného výboru, ve kterém bylo mimo rodičů mentálně postižených i mnoho odborníků (Matějíček, Vrzal, Synek) a také sociálních pracovníků. Hlavní zásluhu však na tom, že se po dvou letech obcházení úřadů dobrá věc podařila, měla maminka postižené dcerky, paní Boženka Gurtlerová. Ta neúnavně obcházela ministerstva a přesvědčovala úředníky, že organizace, která by mohla zastupovat občany, které jejich postižení znevýhodňuje, je potřeba. Paní Gurtlerová se pak  stala první předsedkyní. SPMP. Celý svůj život a to i po ukončení funkcí ve sdružení, byla velkou propagátorkou sdružení a studnicí svých osobních zkušeností. Paní Gurtlerová zemřela v letošním roce v požehnaném věku nedožitých 105 let. S úctou vzpomínám.

Po legalizaci organizace začaly vznikat organizace v regionech. Jednou z prvních byla i organizace v Brně. Oblastní organizace SPMP Brno, byla založena v roce 1971. Velkou zásluhu na tak brzkém založení měl pan primář Vrzal. Ten informoval o cílech a snažení SPMP rodiče svých malých pacientů. V krátké době se mohl v Brně ustavit přípravný výbor a na první schůzce připravit i první členskou schůzi. Na té byl zvolen i oblastní výbor. Předsedkyní byla zvolena paní Ilona Záděrová. Z dalších členů výboru si vzpomínám na: MUDr Vratislava Vrzala, paní Jitřenku Opluštilovou (ta byla naší dlouholetou hospodářkou), pana Gustava Drobílka, pana Klašku, paní Zatočilovou, pana Suchého, Grunwalda. Těchto několik nadšenců a v kratké době i dalších rodičů a odborníků (učitelů ZvŠ, lékařů i úředníků) se začalo pravideně scházet a plánovat činnost organizace. Nejen na schůzích výboru, ale hlavně na společných setkáních jsme se velmi rychle seznámili a společně se dělili o starosti s handicapem svých ratolestí a vyměňovali si zkušenosti. Ve sdružení jsme našli i mnoho přátel a chápajících lidí s otevřeným srdcem a otevřenou dlaní. Mnoho přátelství přetrvává do dneška.

Pro dnešek se loučím a na pokračování vzpomínek na dobu "malin nezralých" Vás zvu v některém příštím Zpravodaji.                                          František  Halm

Zprávy sekretariátu

Poznámka k cenám našich akcí
Setkáváme se občas s názorem, že jsou naše akce drahé. Naposledy jsme to slyšeli v souvislosti s poslední diskotékou. Protože jsme nezisková organizace, už z podstaty toho nám nesmí při vyúčtování žádné peníze zbývat. Takže se vždy snažíme, abychom za akce vybírali právě tolik, kolik nás stojí. Když už byla řeč o té diskotéce, tak po jejím vyúčtování byla tato akce lehce prodělečná. To znamená, že jsme od vás vybrali méně, než jsme nakonec zaplatili za sál a hudbu. Když si uvědomíte, že do poslední chvíle nevíme, kolik se vás sejde a zaplatí vstupné, tak snad pochopíte jaké věštění to asi je.
U větších akcí, jako jsou rehabilitační pobyty, tábory a podobně, se nám zase stává, že dlouho nevíme, jaké dotace na akci nakonec dostaneme. Proto na tyto akce často musíme vybírat tolik, jako bychom žádné dotace a slevy nedostali. Kdo jste se takové akce někdy zúčastnil víte, že po konečném vyúčtování pak rozdíl mezi tím, co jste zaplatili a jaké byly skutečné náklady, účastníkům vracíme. Můžeme to ale udělat opravdu až tehdy, kdy se nám sejdou úplně všechny příspěvky na akci. Většinou to nějaký čas trvá a tak prosíme o trpělivost. 

AKCE

Akce v únoru 2019

Sněhurka a sedm trpaslíků – Hudební scéna Městského divadla

Akce v březnu 2019

Čertí brko - kino Lucerna

Akce v dubnu 2019

Diskotéka na Musilce, Turnaj v kuželkách


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 23. února 2019

Kolem vody z Komárova do Tuřan

Sobota 16. března 2019

Modifikovaný Šumbera

Sobota 20. dubna 2019

Z Kuřimi do Medlánek přes Babu