ZPRÁVY

Důležité informace

Připomínáme, že během prázdnin bude úřední den jen v úterý od 8 do 13:30. Od 24.7. do 4.8. 2017 máme dovolenou - neúřadujeme vůbec!  

Náš projekt na získání dotace na tábor od Nadace ČEZ byl úspěšně uzavřen, cíl - získání potřebného počtu bodů - byl splněn!

DĚKUJEME Vám všem, kteří jste svou, větší či menší troškou, přispěli k tak rychlému naplnění cíle projektu.

 

 

Tradiční turnaj v kuželkách

IX. kuželkářský turnaj SPMP Brno

V pátek 28. dubna 2017 se na kuželně v Husovicích sešlo osum šestičlenných družstev z Brna, Blanska, Bystrého a Střelic aby změřili své síly na

IX. kuželkářském turnaji, který uspořádalo SPMP Brno.

Celé dopoledne a část odpoledne se účastníci střídali na drahách a o sto šest poráželi kuželku za kuželkou. I když unaveni však radostně vyslechli na závěr výsledky klání a také pozvání na příští rok, kdy se bude konat už 10. jubilejní ročník.

Musíme poděkovat všem vedoucím družstev a pořadatelům, bez jejichž obětavého a nezištného úsilí by se turnaj nedal zorganizovat. Děkujeme i všem sponzorům jako Crocodille, Jídelna Lávka a Sady Starý Lískovec, kteří také velmi přispěli ke zdaru turnaje.

Velice rádi také děkujeme za to, že

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál

                       

a akce se konala za podpory statutárního města Brna.

A na úplný závěr uvádíme alespoň první tři místa z výsledkové listiny:

DRUŽSTVA: 1. Brno 3, 2. Effeta, 3. Blansko

JEDNOTLIVCI: 1. Novák Jakub, 2. Havlíček Martin, 3. Kučerová Jana

Výroční členská schůze 2017

V pátek 31. března se konala v jídelně Odborného učiliště a Praktické školy na Lomené výroční členská schůze, na kterou přišlo kolem osumdesáti našich členů. Po povinné akademické čtvrthodince schůzi zahájil náš předseda Petr Kučera a hned předal slovo Báře Uhlířové, která musela brzy odejít za jinými povinnostmi. Bára nás provedla nabídkou sociálního poradenství, které se svou kolegyní Janou poskytují našim rodinám s postiženými a samozřejmě se nezapomněla pochlubit, co vše od minulé výročky dokázaly. Pak si vzal slovo opět Petr a krok za krokem prošel všechny naše aktivity, kriticky se zmínil o problémech, které nás u některých provázejí a samozřejmě se nezapomněl také pochlubit husarskými činy, které se nám za ten rok podařily. Kdo z těch, kdo tam nebyli by toužil po detailech, najde je v zápise, který bude k nahlédnutí na našem sekretariátě. Když Petrovi od samého mluvení vyschlo v puse, předal slovo Josefovi Boldišovi. Ten pohovořil o svých oblíbených vycházkách a navíc se ještě zmínil o některých problémech, se kterými se naše sdružení potýká. Pak ještě Petr přečetl finanční zprávu, abychom věděli, jak jsme hospodařili. Ke slovu se také dostal František Halm a pohovořil o našem sdružení z historického pohledu. Přitom poděkoval naší nejstarší člence paní Boženě Grünwaldové za její dlouholetou aktivní činnost v našem sdružení. Na závěr se rozproudila diskuze o všem možném, ale protože jsme měli sál jen do 18 hodin, netrvala moc dlouho. Myslím, že všichni byli s naší výroční schůzí i naší činností spokojeni.            JB

Z historie SPMP

Do Zpravodaje 3/2014 jsem napsal krátkou vzpomínku na vznik SPMP ČR (1969) a brněnského sdružení (1971). Slíbil jsem pokračování, ale nějak k tomu nedošlo. Z rodinných i zdravotních důvodů jsem se rozhodl v roce 2014 ukončit svou, dlouholetou aktivní funkcionářskou činnost. Ale protože těch mnoho let spojených se společností, která se snažila pomáhat rodinám s mentálně postiženým dítětem nelze jen tak ze dne na den vymazat z hlavy, dovolte mně, abych ještě jednou zavzpomínal na léta prožitá s SPMP a na skvělé lidi a báječné rodiny, které jsem měl možnost poznat.

Při posledním stěhování kanceláře ze Svitavské na Lomenou jsem s hrůzou počítal desítky krabic s dokumenty, brožůrkami, seznamy, fotografiemi, filmy, videokazatami i mnohým vybavením pro tábory a pobyty. No prostě "paměti", které většinou končí ve sběru, nebo ve sklepě archivu. Ve sběru ty naše paměti naštěstíneskončily, a při následném třídění mně dobře posloužily k upřesnění některých událostí. Dovolte mi, abych se i s Vámi podělil o vzpomínky na naše předchůdce, kteří posouvali představy o lepším životě a perspektivě pro handicapované, i na akce, kterými to naše SPMP ten lepší život pomáhalo také tvořit.

Jak známo, bylo Národní sdružení SPMP (Sdružení pro pomoc mentálně postiženým) ustaveno v roce 1969 v Praze. Stalo se tak po skoro dvouletém  martýriu, díky úsilí přípravného výboru, ve kterém bylo mimo rodičů mentálně postižených i mnoho odborníků (Matějíček, Vrzal, Synek) a také sociálních pracovníků. Hlavní zásluhu však na tom, že se po dvou letech obcházení úřadů dobrá věc podařila, měla maminka postižené dcerky, paní Boženka Gurtlerová. Ta neúnavně obcházela ministerstva a přesvědčovala úředníky, že organizace, která by mohla zastupovat občany, které jejich postižení znevýhodňuje, je potřeba. Paní Gurtlerová se pak  stala první předsedkyní. SPMP. Celý svůj život a to i po ukončení funkcí ve sdružení, byla velkou propagátorkou sdružení a studnicí svých osobních zkušeností. Paní Gurtlerová zemřela v letošním roce v požehnaném věku nedožitých 105 let. S úctou vzpomínám.

Po legalizaci organizace začaly vznikat organizace v regionech. Jednou z prvních byla i organizace v Brně. Oblastní organizace SPMP Brno, byla založena v roce 1971. Velkou zásluhu na tak brzkém založení měl pan primář Vrzal. Ten informoval o cílech a snažení SPMP rodiče svých malých pacientů. V krátké době se mohl v Brně ustavit přípravný výbor a na první schůzce připravit i první členskou schůzi. Na té byl zvolen i oblastní výbor. Předsedkyní byla zvolena paní Ilona Záděrová. Z dalších členů výboru si vzpomínám na: MUDr Vratislava Vrzala, paní Jitřenku Opluštilovou (ta byla naší dlouholetou hospodářkou), pana Gustava Drobílka, pana Klašku, paní Zatočilovou, pana Suchého, Grunwalda. Těchto několik nadšenců a v kratké době i dalších rodičů a odborníků (učitelů ZvŠ, lékařů i úředníků) se začalo pravideně scházet a plánovat činnost organizace. Nejen na schůzích výboru, ale hlavně na společných setkáních jsme se velmi rychle seznámili a společně se dělili o starosti s handicapem svých ratolestí a vyměňovali si zkušenosti. Ve sdružení jsme našli i mnoho přátel a chápajících lidí s otevřeným srdcem a otevřenou dlaní. Mnoho přátelství přetrvává do dneška.

Pro dnešek se loučím a na pokračování vzpomínek na dobu "malin nezralých" Vás zvu v některém příštím Zpravodaji.                                          František  Halm

Zprávy sekretariátu

Vážení členové SPMP, přátelé, kamarádi. 

Připomínám, že do konce června je třeba uhradit letní pobyt a tábor. Během prázdnin bude úřední den jen v úterý. Od 24.7. do 4.8. 2017 máme dovolenou - neúřadujeme.        Děkuji       Kučerová

Poznámka k cenám našich akcí
Setkáváme se občas s názorem, že jsou naše akce drahé. Naposledy jsme to slyšeli v souvislosti s poslední diskotékou. Protože jsme nezisková organizace, už z podstaty toho nám nesmí při vyúčtování žádné peníze zbývat. Takže se vždy snažíme, abychom za akce vybírali právě tolik, kolik nás stojí. Když už byla řeč o té diskotéce, tak po jejím vyúčtování byla tato akce lehce prodělečná. To znamená, že jsme od vás vybrali méně, než jsme nakonec zaplatili za sál a hudbu. Když si uvědomíte, že do poslední chvíle nevíme, kolik se vás sejde a zaplatí vstupné, tak snad pochopíte jaké věštění to asi je.
U větších akcí, jako jsou rehabilitační pobyty, tábory a podobně, se nám zase stává, že dlouho nevíme, jaké dotace na akci nakonec dostaneme. Proto na tyto akce často musíme vybírat tolik, jako bychom žádné dotace a slevy nedostali. Kdo jste se takové akce někdy zúčastnil víte, že po konečném vyúčtování pak rozdíl mezi tím, co jste zaplatili a jaké byly skutečné náklady, účastníkům vracíme. Můžeme to ale udělat opravdu až tehdy, kdy se nám sejdou úplně všechny příspěvky na akci. Většinou to nějaký čas trvá a tak prosíme o trpělivost. 

AKCE

Akce v dubnu 2017

Společenské odpoledne v Třebíči, taneční ukázka

Akce v květnu 2017

Diskotéka, kino

Akce v červnu 2017

Noc snů v ZOO Brno, brigáda v ZOO s ABB


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 27. května

Moravské Bránice ž.s. - Dolní Kounice a zpět

Sobota 10. června

Tetčice ž.s. - Žebětín