Poradna

Poradenství

Poradna v Brně je součástí Poradenského centra SPMP ČR. Můžete se na nás obrátit s otázkami a problémy, které se týkají Vašich potomků a blízkých s postižením, ale také Vás jako pečujících osob.

Poradenství je zdarma pro členy i nečleny SPMP Brno.

Můžeme Vám pomoci zejména v těchto oblastech:

 • Svéprávnost (dříve se používal termín způsobilost k právním úkonům)
 • Najít sociální službu – například stacionář, bydlení
 • Sepsat žádosti o invalidní důchod, příspěvek na péči, průkazky ZTP nebo ZTP/P a další výhody pro osoby se zdravotním postižením
 • Sepsat odvolání při nepřiznání různých příspěvků a výhod
 • Najít další odborníky (psychologa, gynekologa…na co si vzpomenete)
 • A umíme i spoustu dalších věcí.

Mohou nás navštívit i lidé s mentálním postižením samostatně bez rodičů! Rádi s nimi probereme, co je trápí, co by chtěli a pomůžeme.

Poradnu najdete v kanceláři SPMP Brno na Lomené 530/44, 617 00 Brno. Můžete se domluvit i na schůzce mimo kancelář.

Poradna funguje i teď, v době covidové. Můžete si vybrat, jestli dáte přednost osobní schůzce, nebo komunikaci na dálku po telefonu, mailu, nebo přes videohovor.

Na schůzce se, prosíme, vždy předem domluvte.
Budou se Vám věnovat sociální pracovnice Jitka Brchaňová a Irena Vlahovičová.

Aktuální informace najdete na našem webu a facebooku: www.spmpcr.cz, www.facebook.com/spmpcr

Kontaktní osoby: sociální pracovnice Jitka Brchaňová a Irena Vlahovičová

Tel.: 774 477 911, 774 244 517

Email: jitka.brchanova@spmpcr.cz, irena.vlahovicova@spmpcr.cz

Poradenské centrum SPMP ČR (ZDE)

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům z celé ČR poskytujeme základní i odborné sociální poradenství, které mimo jiné zahrnuje:

 • poskytnutí informací, které Vám napomohou při řešení nepříznivé sociální situace
 • poskytnutí informací o sociálních službách podle individuálních potřeb a o jiných formách pomoci (např. o dávkách sociální péče a pomoci v hmotné nouzi), dále nabízíme asistenci při zpracování žádostí, při jednání na úřadech apod.
 • zprostředkování pomoci odborníka či pracoviště v okolí bydliště žadatele
 • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby s postižením (zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • podporu při zapojení do různých aktivit a činností vedoucích k začlenění do společnosti sociálně terapeutické činnosti podporu členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Toto poradenství je poskytováno bezplatně. Odpovědi Vám budou poskytnuty co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů.

Právní poradenství

Právní poradenství poskytovala dříve JUDr. Cupková v Praze, nyní je již v důchodu. Pokud budete právní rady potřebovat, obraťte se přímo na Poradenské centrum SPMP ČR v Praze, kde máme novou právničku JUDr. Gabrielu Ptáčkovou, rádi Vám s ní zprostředkujeme kontakt.

Sociální služby ve městě Brně

Sociální služby jsou určeny a poskytovány dětem, mládeži a dospělým s tělesnným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením i chronicky psychicky nemocným osobám.
Tyto služby, včetně poradenství pro osoby se zdravotním handicapem, zajišťují jak organizace řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí, městem, tak nestátní neziskové organizace.
Aktuální informace o rozsahu sociálních služeb zajišťovaných městem Brnem, včetně přehledu zařízení, která je ve městě Brně zajišťují, dostanete na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, telefon: 542 173 722.

Euroklíč v Jihomoravském kraji

Euroklíč je jednotný klíč určený pro držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky a onkologické pacienty pacienti. Pomocí Euroklíče máte zajištěnou rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin, bezbariérových WC) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v případě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Zájemci o Euroklíč si klíč mohou vyzvednout v kanceláři Regionálního pracoviště a poradny NRZP ČR pro Jihomoravský kraj nebo na Městských úřadech obcí s rozšířenou působností.