Zprávy našeho spolku

  • Vážení členové a přátelé SPMP 3. 1. 2022 - Vážení členové a přátelé SPMP ČR pobočného spolku Brno,jménem celého výboru Vám přeji do nového roku 2022 hodně zdraví a štěstí, osobní i pracovní pohodu, spokojenost a radost Vám i všem Vašim blízkým.Rok 2021 nezačal pro náš spolek, ale ani pro stát dobře. Prakticky do konce května jsme nemohli konat žádné akce. Přesto, kromě tanečních, […]
  • Zprávy sekretariátu 3. 1. 2022 - Informace o platbě členských příspěvků a kontaktech na sekretariát Opět zjišťujeme, že je mnoho těch, kdo dosud nezaplatili své členské příspěvky za minulý, ba dokonce i za předminulý rok. Proto prosíme, abyste si zkontrolovali, zda jste již této své členské povinnosti učinili zadost a pokud ne, napravte to prosím co nejdříve. V případě nejasností se […]
  • Elektronické mýtné 8. 5. 2020 - Informace č.: 42 – 2020 (Elektronické mýtné) z webu NRZP Vážení přátelé, často se na nás obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem Henzelem, který je zodpovědný […]