Zprávy našeho spolku

  • Výroční členská schůze 7. 9. 2020 - Zákaz se sdružovat nám zrušil konat výroční členskou schůzi v pátek 3. dubna 2020.Nový termín výroční členské schůze je v pátek 25. září na Lomené 44 (areál učňovského střediska) ve zdejší jídelně. Začátek schůze je v 16. hodin, předpokládaný konec je nejpozději v 18. hodin. Jídelna bude otevřena již od 15.30 hodin.Prosím dostavte se v […]
  • Elektronické mýtné 8. 5. 2020 - Informace č.: 42 – 2020 (Elektronické mýtné) z webu NRZP Vážení přátelé, často se na nás obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem Henzelem, který je zodpovědný […]
  • Zprávy sekretariátu 20. 3. 2020 - Poznámka k cenám našich akcí Setkáváme se občas s názorem, že jsou naše akce drahé. Naposledy jsme to slyšeli v souvislosti s poslední diskotékou. Protože jsme nezisková organizace, už z podstaty toho nám nesmí při vyúčtování žádné peníze zbývat. Takže se vždy snažíme, abychom za akce vybírali právě tolik, kolik nás stojí. Když už byla […]