Zprávy našeho spolku

  • Smutná zpráva 5. 8. 2022 - S velkým žalem Vám musíme oznámit, že nás navždy opustil náš dlouholetý předseda a kamarád pan František Halm Vzpomínka na něj zůstane navždy v našich srdcích. Rozloučení se konalo 3. 8. 2022 v úzkém kruhu jeho nejbližších. SPMP Brno
  • Výroční členská schůze 3. 8. 2022 - Nejdůležitější akci poslední části tohoto roku je Výroční členská schůze. To proto, že je volební.My všichni, co se jí zúčastníme, na ni budeme volit nový výbor našeho SPMP Brno.Ten pak bude pro příští čtyři roky řídit veškeré dění v našem spolku. Jsme dobrovolným sdružením lidí, kterým leží na srdci osud našich postižených.Je jen na nás, […]
  • Prázdninový režim sekretariátu 19. 6. 2022 - Od 1. července do 31. srpna bude sekretariát otevřen jen v úterý od 8:30 do 13:00 hod. Dále Od 24. červena do 8. července DOVOLENÁ = neúřadujeme vůbec. Dále V době tábora – od 6. srpna do 20. srpna bude kancelář uzavřena. V případě nutnosti můžete kontaktovat paní Andělku Kučerovou na čísle – 728 831 […]
  • Zprávy sekretariátu 3. 1. 2022 - Informace o platbě členských příspěvků a kontaktech na sekretariát Opět zjišťujeme, že je mnoho těch, kdo dosud nezaplatili své členské příspěvky za minulý, ba dokonce i za předminulý rok. Proto prosíme, abyste si zkontrolovali, zda jste již této své členské povinnosti učinili zadost a pokud ne, napravte to prosím co nejdříve. V případě nejasností se […]
  • Elektronické mýtné 8. 5. 2020 - Informace č.: 42 – 2020 (Elektronické mýtné) z webu NRZP Vážení přátelé, často se na nás obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem Henzelem, který je zodpovědný […]