Archiv rubriky: VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání

Několikrát ročně se náš spolek snaží uspořádat vzdělávací akce na různá témata. Bývají zváni pracovníci sociálních odborů, právníci, zástupci rady zdravotně postižených, zástupci organizací ze sociální oblasti a další. Akce jsou určeny lidem s mentálním postižením a jejich rodičům či opatrovníkům. U většiny akcí spolupracujeme s pracovníky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. a využíváme pomoci jejich lektorů i některých výukových materiálů.

Uvádíme zde příklad videa z oblasti rozvoje sociálních dovedností a vzájemné podpory.

Video na téma Jak zavolat pomoc

Večerní škola

       Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU, Katedrou speciální a inkluzivní pedagogiky připravujeme pro zájemce od března do května 2023 možnost účastnit se tzv., „večerní školy“, která představuje jednu z forem celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením starších 18-ti let. Rádi vás přivítáme v prostorách Pedagogické fakulty, budova Poříčí 31, kde se budeme ve čtvrtek v odpoledních hodinách setkávat s cílem prohlubování stávajících vědomostí a praktických dovedností, poskytování smysluplného trávení volného času a rozšiřování komunikačních a sociálních schopností. Náplň vzdělávacích aktivit se bude odvíjet od individuálních nebo aktuálních potřeb.

        Předpokládáme vytvoření dvou skupin po cca 5 – 6 klientech, vždy 1x za 14 dní. Začínat budeme ve čtvrtek 9. 3.  Dále pak 23. 3., 6.  4.,  20. 4.,  4. 5.,   poslední setkání bude 18. 5.   Předpokládaný začátek je v 15 hodin. Sraz bude u hlavního vchodu budovy Poříčí 31.

         Lektory dvouhodinových seminářů budou studenti speciální pedagogiky PdF MU pod dohledem odborné asistentky Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU – Soni Chaloupkové a vychovatelky  Domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza – Lenky Krátké.

         Na společné setkávání s vámi se těší                          Soňa Chaloupková, Lenka Krátká