PORADNA

Poradenství

Poradenství

Poradna v Brně je součástí Poradenského centra SPMP ČR. Můžete se na nás obrátit s otázkami a problémy, které se týkají Vašich potomků a blízkých s postižením, ale také Vás jako pečujících osob.

Poradenství je zdarma pro členy i nečleny SPMP Brno.

Můžeme Vám pomoci zejména v těchto oblastech:

 • Svéprávnost (dříve se používal termín způsobilost k právním úkonům)

 • Najít sociální službu – například stacionář, bydlení

 • Sepsat žádosti o invalidní důchod, příspěvek na péči, průkazky ZTP nebo ZTP/P a další výhody pro osoby se zdravotním postižením

 • Sepsat odvolání při nepřiznání různých příspěvků a výhod

 • Najít další odborníky (psychologa, gynekologa…na co si vzpomenete)

 • A umíme i spoustu dalších věcí.

Mohou nás navštívit i lidé s mentálním postižením samostatně bez rodičů! Rádi s nimi probereme, co je trápí, co by chtěli a pomůžeme.

Poradenství je poskytováno v kanceláři SPMP Brno na Lomené 530/44, 617 00 Brno.

Omlouváme se, ale brněnská poradna je dočasně mimo provoz z personálních důvodů. Během října 2018 by měla začít znovu fungovat.

Pokud Vám stačí konzultace po telefonu nebo e-mailu, využijte kontakty Poradenského centra SPMP ČR v Praze.

Poradenské centrum SPMP ČR (ZDE)

Osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a dalším zájemcům z celé ČR poskytujeme základní i odborné sociální poradenství, které mimo jiné zahrnuje:

 • poskytnutí informací, které Vám napomohou při řešení nepříznivé sociální situace
 • poskytnutí informací o sociálních službách podle individuálních potřeb a o jiných formách pomoci (např. o dávkách sociální péče a pomoci v hmotné nouzi), dále nabízíme asistenci při zpracování žádostí, při jednání na úřadech apod.
 • zprostředkování pomoci odborníka či pracoviště v okolí bydliště žadatele
 • poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby s postižením (zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • podporu při zapojení do různých aktivit a činností vedoucích k začlenění do společnosti sociálně terapeutické činnosti podporu členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Toto poradenství je poskytováno bezplatně. Odpovědi Vám budou poskytnuty co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů.

Právní poradenství

Právní poradenství poskytovala dříve JUDr. Cupková v Praze, nyní je již v důchodu. Pokud budete právní rady potřebovat, obraťte se přímo na Poradenské centrum SPMP ČR v Praze, kde máme novou právničku JUDr. Gabrielu Ptáčkovou.

Kontakty:

gabriela.ptackova(at)spmpcr.cz

Tel.: +420 770 626 202

Úřední hodiny: úterý a čtvrtek od 9.00 do 13.00 hodin

 

Sociální služby ve městě Brně

Sociální služby jsou určeny a poskytovány dětem, mládeži a dospělým s tělesnným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením i chronicky psychicky nemocným osobám.
Tyto služby, včetně poradenství pro osoby se zdravotním handicapem, zajišťují jak organizace řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí, městem, tak nestátní neziskové organizace.
Aktuální informace o rozsahu sociálních služeb zajišťovaných městem Brnem, včetně přehledu zařízení, která je ve městě Brně zajišťují, dostanete na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, telefon: 542 173 772.

Sociální služby

Sociální tematika zajišťovaná prostřednictvím Úřadů práce

Sociální tematika zajišťovaná prostřednictvím Úřadů práce Sociální poradce Sociální poradce Vás...

Odbor sociální péče (OSP) Magistrátu města Brna

    Kontakty            ...


Další užitečné informace o problematice zdravotně postižených je možno získat na stránkách Národní rady zdravotně postižených ČR nebo Ligy za práva vozíčkářů.

Právní koutek

Právní poradenství

Od nového roku vám také můžeme nabídnout právnické služby za zvýhodněnou cenu. Je to díky...

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012

Euroklíč je jednotný klíč určený pro držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky a...


AKCE

Akce v říjnu 2018

kino Lucerna - Úžasňákovi II, Diskotéka na Musilce, XXXIV. Společenské odpoledne v Hodoníně

Akce v listopadu 2018

kino Lucerna - Když draka bolí hlava

Akce v prosinci 2018

Mikulášská besídka


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 6. října 2018

Ždánický les – U Slepice

Sobota 3.listopadu 2018

Z Domašova do Zastávky podle tety Andělky

Sobota 1. prosince 2018

Mariánské údolí