PLÁNOVANÉ AKCE

Opět musíme vyčkat na pokyny ministerstva zdravotnictví. Je pravděpodobné, že akce v dubnu se nebudou konat.

Akce v dubnu se ruší

12. ročník turnaje v kuželkách, plánovaný na 24. dubna, se odkládá na neurčito.

Návštěva kina Lucerna, plánovaná na 26. dubna, se také odkládá na neurčito. Náhradní termíny oznámíme včas.

5. června 2020, pátek

Noc snů v ZOO Brno se letos konat nebude!

8. července 2020, středa

Den na Ekofarmě pro SPMP Brno uspořádá Veselá biofarma ve Velkých Hostěrádkách. Po úvodní videopresentaci se biofarma představí na několika stanovištích: Ornitologie – za použití sítě se odchytne ptáček, kterého si pak prohlédneme zblízka. Dozvíme se mnohé o ptačích budkách a jejich vyvěšování a uslyšíme ukázky ptačího zpěvu. Byliny – z nasušených bylinek si můžeme vytvořit vlastní čaj a odnést si ho domů. Třídění odpadu – do příslušných nádob si vyzkoušíme vlastníma rukama a také se dozvíme mnohé o recyklaci. Bude i malé občerstvení z biosurovin pěstovaných převážně na biofarmě a nakonec každý dostane i malý dárek. Zúčastnit se může maximálně 15 lidí – doprava svépomocí. Příspěvek, který si každý účastník hradí sám, bude 70 Kč.

Letní ozdravný rehabilitační pobyt s doprovodem rodičů 2020

Letní pobyt bude tentokrát v termínu mimo prázdniny. Termín je od pátku 19. 6. do pátku 3. 7. 2020. Budeme poznávat Bílé Karpaty, ubytováni budeme v hotelu Filipov. Sehnat zařízení v době prázdnin v takovém počtu v jakém jezdíme a v cenách, na které jsme zvyklí, není snadné. Cena pobytu za 14 dnů je 8 400 Kč + 100 Kč manipulační poplatek. Cena zahrnuje jen ubytování a polopenzi (snídani + večeře). Vše ostatní si platí každý účastník sám. Přihlásit se je třeba do (konce listopadu) 10. února a v průběhu března zaplatit zálohu 50%. Na pozdější přihlášky nebudu brát zřetel. Přihlášky písemně, osobně do ruky, nebo na adresu Petr Kučera, Břetislavova 15, 643 00 Brno, nebo na email arecukpetr@seznam.cz. Pro malý počet přihlášených účastníků posunuji termín přihlášek do 10. února. Do konce února musím nahlásit volné pokoje. Pobyt musí být uhrazen do 15. května.

Tábor 2020

Letošní tábor se bude konat od 8. 8. do 22. 8. 2020 v LDT Doubrava ve Staré Říši u Telče. Téma celotáborové hry bude „Letopisy Narnie“. Prosíme, bedlivě si přečtěte seznam věcí a zvláště si zkontrolujte, že máte: igelit na postel nebo inkontinenční podložku, také je nutné, aby každé dítě mělo funkční pláštěnku a holínky. Tyto věci jsou nezbytné pro bezproblémový průběh tábora a předcházení nepředvídatelných situací, které mohou negativně ovlivnit chod tábora (střevní virózy, nepřízeň počasí po dobu tábora). V případě, že účastník tábora nebude mít výše zmiňované vybavení s sebou, bude muset být zákonným zástupcem na vlastní náklady a bez nároku na vrácení peněz odvezen z tábora případně chybějící věci okamžitě dovézt. Znovu bychom na Vás chtěli apelovat, abyste svým dětem nedávali na tábor mobilní telefony. V URGENTNÍM!!! případě budete mít možnost zavolat vedoucímu oddílu, na něhož budete mít kontakt. V případě nalezení mobilního telefonu bude táborníkovi zabaven a vydán na konci tábora. Opět nedoporučujeme dávat táborníkům cenné věci včetně elektroniky. V případě ztrát bude hodnota předmětu nenávratně ztracena bez možnosti náhrady. Přesná adresa: LDT Doubrava, Stará Říše 36, 588 67 Stará Říše.

Přihlášky doručte nejpozději do konce února 2020 Odjezd je v sobotu 8. 8. 2020 v 10:00 hod, sraz účastníků je v 9.30 hod. Sraz a odjezd je opět z prostranství před učilištěm na Lomené, kde sídlí i naše kancelář.
Na nikoho nebudeme čekat! Dětem na cestu dejte jen svačinu a pití. Návrat bude v sobotu 22. 8. 2020. kolem 11. hodiny. O případných změnách budete informováni.

Cena tábora: 9500,- Kč + 100,-Kč manipulační poplatek pro členy SPMP Brno, pro nečleny SPMP Brno je manipulační poplatek 500,-Kč. Po obdržení dotace bude dotační částka vrácena. Tábor je nutné zaplatit do 15. 5. 2020. Veškeré formuláře najdete na našich stránkách, nebo si je můžete vyzvednout u nás v kanceláři.