Sponzoři

Letní rehabilitační tábor 2019

Tábor se konal pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Hlavními sponzory byli

Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Brna Siemens, s.r.o.
Jihomoravský kraj Nadace ČEZ Teplárny Brno, a.s.

Městské části města Brna

                                       

Brno-střed     Brno-jih       Brno-sever    Brno-Chrlice    Brno-Královo Pole    

Městská část Brno – Líšeň poskytla v roce 2020 dotaci ve výši 45.000,- Kč na krytí nákladů spojených s „Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno“ a „Provoz kanceláře sdružení pro podporu mentálně postižených“.

Brno-Líšeň 

Další sponzoři

město Modřice 

www.trikotisk.cz       Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti. Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování. Finanční dary můžete posílat na náš účet. Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010