SPONZOŘI

Letní rehabilitační tábor 2019

Tábor se konal pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Hlavními sponzory byli

Ministerstvo zdravotnictví ČR              Magistrát města Brna       Siemens, s.r.o.       

      

Jihomoravský kraj                       Nadace ČEZ                             Teplárny Brno, a.s.

                         

Městské části města Brna

                                

Brno-střed     Brno-jih      Brno-sever    Brno-Chrlice    Brno-Královo Pole    

Městská část Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 25.000,- Kč na krytí nakladů spojených s Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno.

Další sponzoři

www.trikotisk.cz       Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti.

Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování.

Finanční dary můžete posílat na náš účet

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010

AKCE

Akce v únoru 2020

kino Lucerna

Akce v březnu 2020

Diskotéka

Další připravované akce v roce 2020

Letní ozdravný pobyt, tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 7. březen 2020

Podolí - Horákov

Sobota 4. duben 2020

Alexandrovka