Sponzoři

Letní rehabilitační tábor 2020

Hlavními sponzory byli

Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Brna
Jihomoravský kraj Nadace ČEZ Teplárny Brno, a.s.

Městské části města Brna

                           

Brno-střed     Brno-jih       Brno-sever    Brno-Chrlice    

                                                     

Brno-Královo Pole     Brno-Bystrc       Brno-Řečkovice a Mokrá Hora    

Městská část Brno – Líšeň poskytla v roce 2020 dotaci ve výši 45.000,- Kč na krytí nákladů spojených s „Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno“ a „Provoz kanceláře sdružení pro podporu mentálně postižených“.

Brno-Líšeň 

Akce je realizována s podporou MČ Brno-Černovice.

Brno-Černovice 

Další sponzoři

město Modřice 

www.trikotisk.cz       Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti. Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování. Finanční dary můžete posílat na náš účet. Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010