SPONZOŘI

Městská část Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 10.000,- Kč na krytí nakladů spojených s Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno.

Hlavními sponzory letního rehabilitačního tábora 2017 byli:

Ministerstvo zdravotnictví ČR      Magistrát města Brna             Siemens, s.r.o.

    

Jihomoravský kraj                       Nadace ČEZ                             Teplárny Brno, a.s.

  

 

Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti.

Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování.

Finanční dary můžete posílat na náš účet

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010

AKCE

Akce v říjnu 2018

kino Lucerna - Úžasňákovi II, Diskotéka na Musilce, XXXIV. Společenské odpoledne v Hodoníně

Akce v listopadu 2018

kino Lucerna - Když draka bolí hlava

Akce v prosinci 2018

Mikulášská besídka


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 6. října 2018

Ždánický les – U Slepice

Sobota 3.listopadu 2018

Z Domašova do Zastávky podle tety Andělky

Sobota 1. prosince 2018

Mariánské údolí