Sponzoři

Letní rehabilitační tábor 2023 a ostatní aktivity SPMP Brno

Hlavními sponzory jsou

Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát města Brna a jeho odbory zdraví a sociální péče Nadace ČEZ
Jihomoravský kraj Teplárny Brno, a.s.

Městské části města Brna

                                        

Brno-střed     Brno-jih       Brno-sever    Brno-Chrlice    Brno-Vinohrady    

                                                     

Brno-Královo Pole     Brno-Bystrc       Brno-Řečkovice a Mokrá Hora    

Městská část Brno – Líšeň poskytla v roce 2024

• dotaci ve výši 40.000,- Kč na krytí nákladů spojených s projektem „Rehabilitační tábor pro mentálně a kombinovaně postižené – SPMP Brno“

• dotaci ve výši 30.000,- Kč na krytí nákladů spojených s projektem „Provoz kanceláře sdružení pro podporu mentálně postižených“.

Brno-Líšeň 

Rehabilitačně ozdravný tábor je realizován s podporou MČ Brno-Černovice.

Brno-Černovice 

Další sponzoři

                                                    

město Modřice                Terra – Jan Neštický             Sun Sport – Tomáš Řezníček

                                            

         Delikomat                                                     R.S. AQUATECH CZ          AQ Electronic

TrikoTisk       Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti. Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování. Finanční dary můžete posílat na náš účet. Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010