SPONZOŘI

Městská část Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 10.000,- Kč na krytí nakladů spojených s Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno.

Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti.

Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování.

Finanční dary můžete posílat na náš účet

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010

AKCE

Akce v dubnu 2018

Výroční členská schůze, ples v Třebíči

Další připravované akce v roce 2018

Zimní rehabilitační pobyt, letní tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 14. dubna

Od Klarisek do Ořešína

Sobota 12. května

Z rozhledny na Klucanině kolem Květnice do Tišnova