SPONZOŘI

Letní rehabilitační tábor 2018

Tábor se konal pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Hlavními sponzory byli

Ministerstvo zdravotnictví ČR              Magistrát města Brna            

             

Jihomoravský kraj                       Nadace ČEZ                             Teplárny Brno, a.s.

                         

Městské části města Brna

                                

Brno-střed     Brno-jih      Brno-sever    Brno-Chrlice    Brno-Královo Pole    

Městská část Brno - Líšeň poskytla dotaci ve výši 30.000,- Kč na krytí nakladů spojených s Rehabilitačním táborem pro mentálně a kombinovaně postižené SPMP Brno.

Další sponzoři

www.trikotisk.cz       Potisk textilu i jiných materiálů technikou sítotisku, potisk reklamních předmětů pomocí tamponového tisku.

Informace pro sponzory a donátory

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Brno je nezisková organizace. Finance, kterými pokrýváme provoz naší kanceláře a koordinaci našich aktivit, získáváme z různých zdrojů. Významnými donátory jsou Magistrát města Brna, Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Úřad vlády České republiky. Máme taky řadu soukromých a firemních donátorů. Našim donátorům nabízíme zveřejnění inzerce ve Zpravodaji SPMP Brno nebo na našich webových stránkách.

Vítáme jakýkoliv finanční dar i věcné dary, které se vztahují k naší činnosti.

Na všechny dary s Vámi sepíšeme darovací smlouvu a následně vám poskytneme vyúčtování.

Finanční dary můžete posílat na náš účet

Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2700834144/2010

AKCE

Akce v únoru 2019

Sněhurka a sedm trpaslíků – Hudební scéna Městského divadla

Akce v březnu 2019

Čertí brko - kino Lucerna

Akce v dubnu 2019

Diskotéka na Musilce, Turnaj v kuželkách


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 23. února 2019

Kolem vody z Komárova do Tuřan

Sobota 16. března 2019

Modifikovaný Šumbera

Sobota 20. dubna 2019

Z Kuřimi do Medlánek přes Babu