Vítejte na stránkách brněnského spolku SPMP

Milovat to, co je krásné, není těžké. Přilnout však k jedincům, kterým osud vtiskl znak odlišnosti, vyžaduje lidí celých – lidí se šlechetným srdcem.

Vážení rodiče, milí přátelé a kamarádi,
na tomto místě bychom Vám chtěli nabídnout další možnost získání informací o činnosti našeho spolku. Budeme se snažit aktualizovat naše stránky co nejčastěji. Chceme zde uvádět přehled připravovaných akcí, hodnotit co se nám podařilo i to, čím bychom v budoucnu mohli zlepšit život našich dětí a jejich rodin. Najdete zde i některé zajímavé pohledy na činnost členů spolku. Nebojte se nás kontaktovat, rádi odpovíme na Vaše dotazy a uvítáme Vaše připomínky i náměty na zlepšení naší práce.

Stručně o činnosti SPMP Brno

Naše sdružení (nyní již spolek) bylo ustaveno v roce 1971. V současné době sdružuje 480 členů a přes 380 postižených osob. Sdružení nemá vlastní zařízení, ale bylo iniciátorem vybudování denního stacionáře v ulicích Schodová a Ostrá, jakož i malého celoročního ústavu v ulici Terezy Novákové. Spolupracuje s ostatními nestátními i státními subjekty, které v Brně pečují o mentálně a kombinovaně postižené.

Ve své činnosti se SPMP Brno zaměřuje převážně na postižené, kteří jsou v péči rodiny.

Z našich aktivit vybíráme:

 • letní i zimní rehabilitační pobyty postižených s doprovodem rodičů
 • letní tábory pro postižené
 • zahraniční rehabilitační pobyty
 • výlety a vycházky do přírody
 • poznávací akce a zájezdy
 • klubová setkání
 • pravidelná cvičení chlapců i dívek
 • příprava na specielní olympiády
 • kurzy taneční a společenské výchovy
 • diskotéky a taneční odpoledne
 • přednášky pro rodiče a opatrovníky
 • poradenské a informační služby


Mimo tuto pravidelnou činnost se intenzivně zabýváme projekty na zlepšení péče o starší postižené v době, kdy o ně již nemohou pečovat rodiče. V této oblasti úzce spolupracujeme s odbory Magistrátu města Brna, hlavně s odborem sociální péče, u kterého nacházíme porozumění a vztřícnost.

Několik desítek let práce pro všestranný rozvoj postižených, pro naději a pomocnou ruku jejich rodičům, nás přesvědčilo o smysluplnosti a užitečnosti našeho spolku.

Dovolujeme si i Vám, vážení rodiče, vážení přátelé, nabídnout naše zkušenosti a náš program.

Uvítáme rovněž co nejupřímněji každého, kdo rád jakkoli přispěje k dalšímu rozvoji péče o naše postižené děti, mládež i dospělé.