Archiv autora: spravce

Smutná zpráva

S velkým žalem Vám musíme oznámit,
že nás navždy opustil náš dlouholetý předseda a kamarád pan

František Halm

Vzpomínka na něj zůstane navždy v našich srdcích.

Rozloučení se konalo 3. 8. 2022 v úzkém kruhu jeho nejbližších.
SPMP Brno

Výroční členská schůze


Nejdůležitější akci poslední části tohoto roku je Výroční členská schůze. To proto, že je volební.
My všichni, co se jí zúčastníme, na ni budeme volit nový výbor našeho SPMP Brno.
Ten pak bude pro příští čtyři roky řídit veškeré dění v našem spolku.

Jsme dobrovolným sdružením lidí, kterým leží na srdci osud našich postižených.
Je jen na nás, jak a zda bude náš spolek fungovat. Bez zapálených dobrovolníků fungovat nebude a zanikne. Současné vedení našeho spolku je již poněkud „odrostlé“ a docházejí mu síly.
Je proto nezbytné, aby ho u vesla vystřídali mladší, ještě plní sil a nápadů.
Proto vás všechny, komu není osud našeho spolku lhostejný, prosím, abyste přišli
na výroční schůzi a co víc, abyste se, pokud můžete, aktivně zapojili do aktivit našeho SPMP Brno.
Ono totiž bez takových obětavých dobrovolníků opravdu dříve či později zanikne a s spolu ním také všechny aktivity, které nám všem poskytuje.
Josef Boldiš

Schůze proběhne v pátek 30. září v 15:30 v jídelně učiliště na Lomené.

Prázdninový režim sekretariátu

Od 1. července do 31. srpna bude sekretariát otevřen jen v úterý od 8:30 do 13:00 hod.

Dále
Od 24. červena do 8. července DOVOLENÁ = neúřadujeme vůbec.

Dále
V době tábora – od 6. srpna do 20. srpna bude kancelář uzavřena.

V případě nutnosti můžete kontaktovat paní Andělku Kučerovou na čísle – 728 831 594.

Děkujeme za porozumění pracovníci sekretariátu

Zima 2022 na Súkenické

Letos jsme se poprvé zúčastnili zimního pobytu na horském hotelu Súkenická. Počasí bylo opravdu zimní. Připadali jsme si jako v zimní pohádce. Přímo od hotelu jsme mohli vyrazit na běžky nebo si zasjezdovat u hotelové sjezdovky.
V neděli, když foukal velmi silný vítr, jsme se vydali na běžky do níže položeného lyžařského střediska Bílá, kde byly v lese upravené běžecké stopy. Do lyžařského střediska Bílá jsme se vypravili ještě jednou, ale tentokrát na sjezdovky. Skoro celý den svítilo sluníčko a z horní části sjezdovek byla dokonce vidět Lysá Hora. Ne jen Pavlík si užil krásný týden s kamarády na sněhu, ale i večerní posezení s kytarou a basou.
Vše bylo dobře zorganizované. Odpočinuli jsme si od běžných starostí všedních dnů.
Děkujeme
Pavel, Jana a Dalibor Vrublovi

Vzpomínka na „31. Národní zimní hry speciálních olympiád“

Po roční přestávce, o kterou se postaral po celém světě řádící koronavirus, jsme se sjeli v Horní Malé Úpě, abychom opět soutěžili na již 31. zimních hrách speciálních olympiád. Letos nás z Brněnského sportovního klubu Slunečník a SPMP Brno přijelo, díky novým pravidlům, méně jako posledně. Především přijeli soutěžit naši závodníci: Anička Říhová a Jarka Válková, které soutěžily ve sjezdařských disciplínách, Marek Koudelka, Petr Konečný, Jana Kučerová a Milan Boldiš, kteří soutěžili v běžeckých disciplínách.
Nad sjezdařkami měla dohled trenérka Renata Říhová, běžkaře kočírovali Petr Kučera a Josef Boldiš.
V řadách organizátorů nás zastupovala Jana Plšková a nad technikou, která měřila sjezdařům časy bděl Vojta. Tentokráte jsme nebyli ubytováni v Trautenberku, který je coby kamenem dohodil od ústředí her. To bylo jako obvykle ve SKiMU. My, sportovci a trenéři, jsme bydleli v penzionu Blesk, Jana Plšková a Vojta byli ve SKiMU. Z Blesku jsme to tentokrát měli k našim závodištím podstatně dále, takže k lyžařským výkonům můžeme směle započítat také výkony „turistické“, kdy jsme cestu na závodiště a zpět šlapali za den celkem čtyřikrát. Naši sportovci se snažili ze všech sil a přivezli si domů celou náruč medailí. Sjezdařky závodily ve slalomu a obřím slalomu a nasbíraly při tom 4 medaile. Dvě stříbrné a dvě zlaté. Běžkaři závodili na 50m, 100m, 500m, 1 km, a ve královské disciplíně – štafetovém běhu. Nasbírali při tom 10 medailí. Bronzovou za štafetu, další dvě bronzové, dvě stříbrné a jednu zlatou za jednotlivé délky. Ještě k tomu musíme připočítat 4 „bramborové“ medaile, protože na našich závodech bez medaile neodchází nikdo. Protože letošní olympiáda byla kratší, přijeli jsme v neděli 20. března a odjížděli už ve čtvrtek 24. března, tak se kromě několika schůzek trenérů a jedné diskotéky nic moc dalšího nekonalo. Jak řekl hlavní organizátor, letošní hry budou v poklusu, a byly. Všem se nám letošní hry líbily a i přes určitá postesknutí musíme zimní sportovní hry hodnotit jako úspěšné jak celkově, tak i co se týká účasti naší brněnské výpravy.

Naše dovolená na Slovácku

Předloňský letní pobyt ve Filipově
Na dovršení všemožných zmatků, které nám v posledních měsících způsobil koronavirus, nám redakční šotek zařádil až tak, že nám zcela vypadl příspěvek, co nám poslala jedna účastnice dnes již předloňského pobytu ve Filipově. Teď si jej konečně, sic se zpožděním, můžete přečíst.

Naše dovolená na Slovácku
Od 19. 6. Do 3. 7. jsme prožili dovolenou na Slovácku v hotelu Filipov. Každý den jsme podnikali tůry do okolí. Někteří z nás měli auta a tak jsme jezdili. Blatnice pod Svatým Antoníčkem, pěkné poutní místo, prohlídka Vizovické čokoládovny, viděli jsme výrobu vizovického Jelínka.
Dále jsme jeli do Strážnice a do skanzenu, který se mi velmi líbil a prohlídka Strážnického zámku, který byl plný loutek a krásných moravských krojů. Též jsme pluli lodí po řece Moravě až do Velké nad Veličkou a zpět.
V hotelu Filipov jsme měli pěkné pokoje, jídelnu a velký bazén na koupání i s vířivkou. Nahoře na poschodí bylo fitko na protáhnutí těla. Každý týden přišla masérka, a kdo chtěl, tak se nechal namasírovat.
I venku bylo pěkné posezení, velké člověče nezlob se a šachy pro děti. Pan kuchař chodil krmit ovečky a kozičky tím, co jsme nesnědli.
To byla naše dovolená od SPMP Brno.
Napsala Magda Boleslavová

Zprávy sekretariátu

Informace o platbě členských příspěvků a kontaktech na sekretariát

Opět zjišťujeme, že je mnoho těch, kdo dosud nezaplatili své členské příspěvky za minulý, ba dokonce i za předminulý rok. Proto prosíme, abyste si zkontrolovali, zda jste již této své členské povinnosti učinili zadost a pokud ne, napravte to prosím co nejdříve. V případě nejasností se neváhejte obrátit v úředních hodinách na náš sekretariát. Stále platí, že kdo nemá zaplaceny příspěvky za dva po sobě jdoucí roky, bude mu z tohoto důvodu ve třetím roce členství v SPMP automaticky ukončeno.
Pokud můžete, plaťte i příspěvky převodem na náš účet 2700834144/2010. Do zprávy pro příjemce napište „Členský příspěvek za rok 20xx“ a svoje jméno. xx je samozřejmě poslední dvojčíslí roku.
Paní Anděla Kučerová má pokladní hodiny v úřední hodiny sekretariátu.

Důležitá informace
Konání všech akcí, které v tomto Zpravodaji uvádíme, závisí na omezeních, která budou v té době platit. Protože jsou omezení často vyhlašována jen několik dnů předem, není v našich silách vás všechny informovat jednotlivě. E-mailem můžeme informovat jen ty, kdo nám poskytli své e-mailové adresy. Ostatní se musí o tom, zda se akce koná přesvědčit na našich webových stránkách, kde budeme tyto informace operativně umisťovat nebo si musí těsně před akcí zavolat na uvedená čísla.

Pokud se chystáte zajít k nám na sekretariát v Komárově, je nutno abyste nám napřed zavolali a schůzku si domluvili. V souladu s nařízením vlády se chystáme pracovat také z domu – home office.
Volat můžete na některé z těchto čísel:

  • na naši pevnou linku 545 581 458 v úterý a čtvrtek od 9 do 13 hodin
  • Petr Kučera – 605 701 786 ; 545 220 213
  • Josef Boldiš – 607 564 520 ; 544 232 398
  • Anděla Kučerová – 728 831 594

Zhodnocení letního ozdravného rehabilitačního pobytu osob s mentálním a kombinovaným postižením v doprovodu rodičů v hotelu Filipov od 19. 6. do 3. 7. 2020.

Pobytu se zúčastnilo 47 osob (19 rodin). Z toho 17 účastníků bylo na 14 dnů /7 rodin/, 30 účastníků /12 rodin/ bylo na 7dnů. Dotovaných účastníků na 14 dnů bylo 15 a na 7 dnů bylo 21 účastníků. Hlavní náplní pobytu bylo utužení zdraví pobytem na zdravém horském vzduchu, začlenění postižených osob do kolektivu a společnosti, navázání nových přátelství.
Letošní pobyt nám počasí příliš nepřálo. Uskutečnili jsme jen 4 delší túry, výstup na Velkou Javořinu, naučnou stezku Oskerušová, navštívili salaš Travičná, Orchiedova stezka, naučná stezka Lopeník, větrný mlýn Kuželov a poutní místo Blatnice pod Svatým Antonínkem. Velmi zdařilá byla návštěva Strážnice, kde jsme si prohlídli Skanzen a jeli lodí po Baťově kanálu. Všem se líbila návštěva Vizovic. Zde jsme navštívili výrobnu a
cukrárnu belgické čokolády. Velmi zajímavá byla také prohlídka vizovické likérky Rudolf Jelínek. Všichni účastníci dle svých možností využívali vnitřní bazén, který je v hotelu.
Večery jsme trávili vycházkami kolem hotelu, večer děti soutěžily a hráli jsme společenské hry. Ve velké oblibě bylo zpívání při harmonice. Rodiče si vyměňovali zkušenosti s výchovou svých postižených ratolestí a také zjistili, že nejsou sami v této těžké životní situaci. Navázala se nová přátelství jak mezi dětmi, tak také mezi rodiči.
Ubytování bylo na dobré úrovni, strava byla kvalitní a v dostatečném množství.
Pobyt se uskutečnil za přispění: Ministerstva zdravotnictví ČR a MM Brna odboru zdraví.
Petr Kučera

Elektronické mýtné

Informace č.: 42 – 2020 (Elektronické mýtné) z webu NRZP

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem Henzelem, který je zodpovědný ve státní organizaci Cendis za IT přípravu elektronického mýtného. Podle jeho vyjádření nebude od 1. 1. 2021 žádná změna pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu při jízdě na dálnicích. To znamená, že nebudeme platit žádný poplatek. Samozřejmě, že se nám může stát, že občas nás zastaví kontrola při jízdě na dálnici, protože se bude chtít přesvědčit, zda skutečně splňujeme podmínky pro bezplatné užívání dálnic. Věříme, že to je dobrá zpráva. Samozřejmě, že situace kolem mýtného se bude v dalších letech vyvíjet. Pravděpodobně od roku 2022 dojde k tomu, že systém bude umět detekovat všechna vozidla, která nebudou mýt zaplacené mýtné, a bude nutné dále rozhodnout o dalším způsobu řešení pro osoby se zdravotním postižením, aby nebyly neustále zahlceny upomínkami za placení mýtného. To je však věc dalšího řešení, pravděpodobně až v příštím roce.

Vážení přátelé, můžeme vás ujistit, že v roce 2021 nedojde k žádné změně. Pokud jde o zahraničí, tak nemáme žádné informace, že by se v některé zemi něco měnilo. To znamená, že v zahraničí je nutné platit dálniční poplatky, i když v současné době se pravděpodobně do zahraničí delší dobu nepodíváme.

Přeji vám všechno dobré. Hlavně pevné zdraví.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2020/04/28/informace-c-42-2020-elektronicke-mytne/

Vzdělávání

Několikrát ročně se náš spolek snaží uspořádat vzdělávací akce na různá témata. Bývají zváni pracovníci sociálních odborů, právníci, zástupci rady zdravotně postižených, zástupci organizací ze sociální oblasti a další. Akce jsou určeny lidem s mentálním postižením a jejich rodičům či opatrovníkům. U většiny akcí spolupracujeme s pracovníky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. a využíváme pomoci jejich lektorů i některých výukových materiálů.

Uvádíme zde příklad videa z oblasti rozvoje sociálních dovedností a vzájemné podpory.

Video na téma Jak zavolat pomoc