Archiv autora: spravce

Elektronické mýtné

Informace č.: 42 – 2020 (Elektronické mýtné) z webu NRZP

Vážení přátelé,

často se na nás obracíte se žádostí, jak to bude s elektronickým mýtným pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz. O této věci jsem jednal s panem ředitelem úseku Ing. Václavem Henzelem, který je zodpovědný ve státní organizaci Cendis za IT přípravu elektronického mýtného. Podle jeho vyjádření nebude od 1. 1. 2021 žádná změna pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu při jízdě na dálnicích. To znamená, že nebudeme platit žádný poplatek. Samozřejmě, že se nám může stát, že občas nás zastaví kontrola při jízdě na dálnici, protože se bude chtít přesvědčit, zda skutečně splňujeme podmínky pro bezplatné užívání dálnic. Věříme, že to je dobrá zpráva. Samozřejmě, že situace kolem mýtného se bude v dalších letech vyvíjet. Pravděpodobně od roku 2022 dojde k tomu, že systém bude umět detekovat všechna vozidla, která nebudou mýt zaplacené mýtné, a bude nutné dále rozhodnout o dalším způsobu řešení pro osoby se zdravotním postižením, aby nebyly neustále zahlceny upomínkami za placení mýtného. To je však věc dalšího řešení, pravděpodobně až v příštím roce.

Vážení přátelé, můžeme vás ujistit, že v roce 2021 nedojde k žádné změně. Pokud jde o zahraničí, tak nemáme žádné informace, že by se v některé zemi něco měnilo. To znamená, že v zahraničí je nutné platit dálniční poplatky, i když v současné době se pravděpodobně do zahraničí delší dobu nepodíváme.

Přeji vám všechno dobré. Hlavně pevné zdraví.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2020/04/28/informace-c-42-2020-elektronicke-mytne/

Důležité upozornění

Milé kamarádky a kamarádi, přátelé !

Doposud jsme vás neměli, ač to někteří žádali, o čem informovat. Mám na mysli informace o našich plánovaných akcích. Plošný zákaz shromažďování prakticky vylučuje pořádání jakékoliv z nich. Teď ale vedení naší země vydalo rámcový plán pro uvolňování zákazů a omezení vydaných v rámci nouzového stavu kvůli koronaviru.  I když na tento plán není žádná záruka, lepší než nic.

Pokusím se se stejnou mírou nejistoty načrtnout jak se to dotkne nás.

Napřed v kostce:

a) Akce plánované na duben se konat nebudou.

b) Květen je velmi nejistý.

c) Vše po 8. červnu má velkou naději, že se uskuteční.

A teď jedno po druhém:

1. Turnaj se 24. 4. konat nebude.

2. Kino 26.4. nebude.

3. Vycházka 23. 5. nebude. Schází se nás přes 20. Hodně se cestuje hromadnou. S rouškami by to stejně nebyl žádný zážitek. Ale hlavně bych si nedokázal odpustit, kdyby se někdo na vycházce nakazil.

4. Noc snů 5. 6. – záleží na tom, zda ji ZOO neodvolá?!? Dáme vědět, ale skoro bych se divil, kdyby ji neodvolali. Nechme se překvapit.

5. Vycházka 13. 6. – pokud se nic nezvrtne, mohla by být. Dáme vědět.

6. Letní pobyt Filipov od 19. 6. Počítáme s tím, že se uskuteční.

7. Ekofarma Hostěrádky 8. 7. – pokud ji neodvolá sám pořadatel, může být.

8. Tábor od 8. 8.  Počítáme s tím, že se bude konat.

Pobyt a tábor klidně plaťte. Pokud by, nedej bože, bylo něco odvoláno, peníze vám vrátíme. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud ano, napište a já to doplním. Vše zde napsané je samozřejmě s velkým otazníkem a záleží na tom, zda bude vláda jednotlivá omezení odvolávat tak, jak sama navrhla. Pokud ne …

Všem přeji mnoho duševních sil a zdraví, abychom tuto pandemii ve zdraví přečkali

Josef Boldiš

Zprávy sekretariátu

Poznámka k cenám našich akcí

Setkáváme se občas s názorem, že jsou naše akce drahé. Naposledy jsme to slyšeli v souvislosti s poslední diskotékou. Protože jsme nezisková organizace, už z podstaty toho nám nesmí při vyúčtování žádné peníze zbývat. Takže se vždy snažíme, abychom za akce vybírali právě tolik, kolik nás stojí. Když už byla řeč o té diskotéce, tak po jejím vyúčtování byla tato akce lehce prodělečná. To znamená, že jsme od vás vybrali méně, než jsme nakonec zaplatili za sál a hudbu. Když si uvědomíte, že do poslední chvíle nevíme, kolik se vás sejde a zaplatí vstupné, tak snad pochopíte jaké věštění to asi je.
U větších akcí, jako jsou rehabilitační pobyty, tábory a podobně, se nám zase stává, že dlouho nevíme, jaké dotace na akci nakonec dostaneme. Proto na tyto akce často musíme vybírat tolik, jako bychom žádné dotace a slevy nedostali. Kdo jste se takové akce někdy zúčastnil víte, že po konečném vyúčtování pak rozdíl mezi tím, co jste zaplatili a jaké byly skutečné náklady, účastníkům vracíme. Můžeme to ale udělat opravdu až tehdy, kdy se nám sejdou úplně všechny příspěvky na akci. Většinou to nějaký čas trvá a tak prosíme o trpělivost. 

Vzdělávání

Několikrát ročně se náš spolek snaží uspořádat vzdělávací akce na různá témata. Bývají zváni pracovníci sociálních odborů, právníci, zástupci rady zdravotně postižených, zástupci organizací ze sociální oblasti a další. Akce jsou určeny lidem s mentálním postižením a jejich rodičům či opatrovníkům. U většiny akcí spolupracujeme s pracovníky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. a využíváme pomoci jejich lektorů i některých výukových materiálů.

Uvádíme zde příklad videa z oblasti rozvoje sociálních dovedností a vzájemné podpory.

Video na téma Jak zavolat pomoc

Vzpomínka na „29. Zimní hry speciálních olympiád“

Na tradiční, již 29. zimní hry, které se letos v Horní Malé Úpě konaly 11. 1. – 17. 1. 2020, odjela z Brna početná výprava sportovců SK Slunečník, kteří jsou současně členy SPMP Brno. Sportovce – Míšu Bednáře, Marka Koudelku, Petra Konečného, Ondru Pachla, Jarka Peřinu, Milana Boldiše, Janu Kučerovou, Anetku Nesrovnalovou, Aničku Říhovou a Jarku Válkovou doprovázeli trenéři – Jana Plšková, Renata Říhová, Petr Kučera, Josef Boldiš. O techniku se staral Vojta Plšek. Ubytováni jsme byli převážně v Pivovaru Trautenberg, kde jsme se také stravovali.

Naši sportovci nás skvěle reprezentovali ve dvou disciplínách – sjezdovém lyžování a běžkaření. Sjezdaři závodili ve slalomu a obřím slalomu a nasbírali přim tom 6 medailí. Běžkaři běhali na 50m, 100m, 500m, 1 km, 3 km a na královské disciplíně – štafetovém běhu. Nasbírali při tom 18 medailí. To počítáme nejen zlaté stříbrné a bronzové, ale i ty ostatní, protože na našich hrách medaili vyhrává každý, kdo závodí.

Kromě závodění byl pro nás připraven i další program jako lékařské testy našich uší a nohou, diskotéky, společná posezení a povídání. Na závěr samozřejmě nechybělo slavnostní vyhlášení výsledků za účasti Vlastimila Harapese a losování účastníků pro celosvětové hry, kam byli vylosováni i čtyři borci z našeho SK Slunečník.

Celá akce byla opět výborně zorganizovaná a všichni se již těšíme na příští, jubilejní 30. hry.

Jak Ondra Pachl bilancoval 29. Zimní olympijské hry

Michal Bednář 3 medaile, Marek Koudelka 3 medaile, Petr Konečný 2 medaile, Jarek Peřina 2 medaile, Milánek Boldiš 2 medaile, Jana Kučerová 3 medaile, dále Anetka Nesrovnalová 3 medaile, Jarka Válková 2 medaile, Anička Říhová 2 medaile, Ondra Pachl získal 2 medaile. Takže jsme získali 4 místa a 24 medailí. Ondra Pachl

Poznámka: Těmi 4 místy má zřejmě Ondra na mysli to, že 4 naši sportovci byli vylosováni, aby se zúčastnili světových zimních olympijských her. JB

K těmto vynikajícím výsledkům našich sportovců velkou hřivnou přispěl
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna,
který podpořil účast našich sportovců na této akci částkou 10 000,- Kč.

            

Za listopadovým pobytem U Martina

V termínu 22. – 24. listopadu 2019 uspořádalo brněnské sdružení SPMP víkendový pobyt v penzionu U Martina na Vysočině.

My z brněnského poradenského centra jsme se přijely seznámit s dalšími z Vás a informovat o novinkách. Před akcí jsme přes email od účastníků sbíraly dotazy a náměty do diskuze. Společně jsme si sedli v pátek večer, kdy jsme zodpovídaly konkrétní dotazy. To se postupem večera změnilo v zajímavou a plodnou diskuzi. Vyslechly jsme si mnoho podnětů, na které se v naší práci určitě zaměříme, a přispěly jsme rodinám praktickými radami.

Například o webinářích – seminářích na internetu, které pro Vás připravujeme. Dá se do nich přihlásit on-line když jsou vysílány, ale na vyžádání budou dostupné pro členy sdružení i zpětně. Zabývaly jsme se tématy smlouva o nápomoci, sociální služby, zajištění majetku ve prospěch člověka s postižením, a 13. ledna nás čekají nástroje právní podpory.

V sobotu jsme pokračovaly individuální poradenskou prací s konkrétními rodinami, zájem byl zejména o přípravu smluv o nápomoci.
Celá akce byla výborně zorganizována. A i když počasí nebylo zrovna vydařené, užili jsme si procházku do přírody a společně strávený čas.

Těšíme se na další spolupráci v poradenském centru SPMP Brno.
Irena Vlahovičová a Jitka Brchaňová

Za Společenským odpolednem

Myšlenka uspořádání tanečního a společenského setkání mentálně postižených osob, jejich rodin i jejich přátel v slavnostním prostředí vznikla v SPMP Brno kolem roku 1982. Čerpali jsme ze zkušeností z některých našich akcí, jako byly dětské hrátky, taneční hodiny i společné návštěvy kulturních programů, výstav apod. Zjistili jsme, jak i mentálně postižení touží prožívat to co nepostižení a že při pochopení a pomoci okolí, jsou schopni se do majoritní společnosti dobře zapojit.
První Společenské odpoledne uspořádala brněnská organizace SPMP v roce 1983. V hlavním sále Kulturního domu Zbrojovky Brno na Marxové ulici se sešlo více jak 480 účastníků. Pozvali jsme tehdy i přátele z ostatních Moravských organizací SPMP – z Hodonína, Zlína, Prostějova, Kyjova, Třebíče, kamarády z ÚSP Střelice. Na naše pozvání vstřícně reagovali i představitelé státní správy, pracovníci ve školství a zdravotnictví. V programu se střídali profesionálové s vystoupeními samotných handicapovaných. Společenské setkání mělo takový úspěch, že jsme se spontánně domluvili s přáteli z ostatních Moravských organizací na každoročním setkávání. Všech dalších Společenských odpolední se vždy účastnily větší i menší skupiny z SPMP Hodonín, Třebíč, Prostějov, Znojmo a další jednotlivci, kteří si naše setkání oblíbili. Konala se téměř každoročně, střídavě v Brně, Zlíně a Hodoníně. Na vrcholu své slávy měla Společenská odpoledne účast až 650 lidí a přijely i delegace z Prahy, ba i ze Slovenska a Rakouska.
Tolik tedy informace z historie, které jsem načerpal od našeho nestora, pana Františka Halma.

Letošní, již 36. – to to letí – Společenské odpoledne pořádal Brněnský pobočný spolek v Hotelu Gregor v Modřicích u Brna. Přípravy probíhaly již měsíce před jeho konáním, které jsme stanovili na 16. listopadu roku 2019. Bylo potřeba rozhodnout a zařídit velké množství detailů této akce a nebýt nezištného přispění mnohých našich členů, těžko by se podařilo

odpoledne vůbec uspořádat. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kdo přispěli k jeho zdaru.
Na naše 36. Společenské odpoledne přijelo 160 kamarádek, kamarádů a ostatních přátel z Brněnského a Hodonínského pobočného spolku. Oslovili jsme sice mnoho dalších poboček a jiných, bohužel trend posledních let jsme nezvrátili. Jak všichni víte, naše celostátní organizace letos slaví 50. let od svého založení. Proto jsme neváhali a
zasvětili naše Společenské odpoledne tomuto výročí. Celým průběhem odpoledne nás provázel moderátor na slovo vzatý, pan Aleš Zbořil, kterého ti, co sledují vědomostní soutěže, dobře znají z Brněnského AZ-kvízu. K poslechu a do tance nám hrálo hudební těleso Hit-Makers s mistrem hudebníkem Petrem Vlašínem, na jehož hudbu pěla zpěvačka Daniela.

V dalších vystoupeních jsme pak viděli pana Helána, jehož nepřekonatelné podání moravských písniček doslova nahnalo k podiu všechny přítomné. Zatancovat nám přišli „stařešinové“ z taneční školy Danza, v čele se svým mistrem panem Jančem. O naše žaludky a pohodu se pak staralo osazenstvo hotelu Gregor. Bez tomboly by se snad taková akce

ani konat nedala. Na tomto místě ani nelze vyjmenovat, kdo všechno nám přispěl cenami do tomboly, kterých bylo víc jak 240. Ze všech prodaných lístků vyhrával každý pátý, a prodaly se všechny. Hlavní náplní odpoledne ale bylo samozřejmě tancování a povídání si s kamarády.
Na závěr jistě potěším několika „pikanteriemi“ ze zákulisí. Ve zmatcích kolem přepravy do místa konání jsme zapomněli přivézt některé propagační materiály. Nevadí, napravíme to na naší letošní Mikulášské. Díky zmatkům v domlouvání to vypadalo, že nebude mít kdo prodávat lístky do tomboly. Hrdinským nasazením organizátorů a za pomoci aktivistů se však katastrofa odvrátila. Málem nám nepřijel Hodonín, protože těsně před odjezdem se dozvěděli, že na ně dopravce zapomněl. Protože však mají rázné vedení, zjednali rychle nápravu a přijeli dokonce jen s minimálním zpožděním.
Nepopírám, že jsme se o ně už začínali strachovat.
Protože jsem jedním z organizátorů nemohu být zcela objektivní, troufnu si však shrnout, že se nám letošní 36. Společenské odpoledne vydařilo a už se těšíme na 37. Společenské odpoledne, které bude příští rok v Hodoníně.
Sepsal a fotky pořídil Josef Boldiš

..a takhle prožil tábor oddíl č. 7

Dne 10. srpna 2019 jsme se autobusem přepravili o několik století zpět. Po našem příjezdu jsme byli překvapeni, že na nás nečeká středověké ubytování, ale samotné království s bazénem. Po zařízení formálních náležitostí, jako je vybalování, nás na táboře přivítala samotná královna Lenka, jež nás provázela po dobu celého tábora.
Hned na druhý den se mezi vesničany rozkřikla zajímavá zpráva, a to konkrétně, že náš oddíl navštíví středověký zabiják a vybere si z nás ty odvážné, které po vypití jeho krve přijme mezi své spojence. Báli jsme se, ale každý z nás v sobě našel odvahu a po slavnostním přijetí do oddílu celý pobyt bojoval v utajení. Díky královské výsosti Lence jsme měli možnost se poklonit spoustě vzácných hostů, například krásné loupežnici,
princezně, babce kořenářce, králi Artuši či Anežce České. Každý z hostů nám zadal úkol, jehož splnění bylo nutné pro záchranu pověsti v kronice, kterou jsme poctivě strážili před zákeřným morem. Museli jsme absolvovat strastiplné cesty, naučit se šermu i kovářskému řemeslu.

Bylo velice napínavé, zda se nám všechny pověsti podaří zachránit. Úkoly byly velice obtížné, ale my se nevzdali a každý z úkolů splnili ke spokojenosti královny Lenky, která nás za naši usilovnou práci odměnila pravými diamanty. Diamanty nebyly jediným poděkováním, kterému se nám dostalo. Zúčastnili jsme se celodenní výpravy do Lesního baru, kde na nás čekala velice zajímavá hostina. Později nás čekala návštěva z budoucnosti, kterou byl novodobý interpret Thom Artway.

absolvovat strastiplné cesty, naučit se šermu i kovářskému řemeslu. Bylo velice napínavé, zda se nám všechny pověsti podaří zachránit. Úkoly byly velice obtížné, ale my se nevzdali a každý z úkolů splnili ke spokojenosti královny Lenky, která nás za naši usilovnou práci odměnila pravými diamanty. Diamanty nebyly jediným poděkováním, kterému se nám dostalo. Zúčastnili jsme se celodenní výpravy do Lesního baru, kde na nás čekala velice zajímavá hostina. Později nás čekala návštěva z budoucnosti, kterou byl novodobý interpret Thom Artway.
Středověkým duchem nás provázela spousta dalších zážitků. Jsme plní očekávání, co zažijeme v příštím roce. Děkujeme všem zúčastněným i jejich pečujícím osobám.
za oddíl č. 7 vedoucí Evča

Tábor z pohledu „nováčka“ mezi oddílovými vedoucími

Letošní tábor SPMP ve Starém Městě pod Sněžníkem byl pro mě první zkušeností v pozici táborového vedoucího vůbec. Z počátku jsem si ani vlastně nedokázal představit,
co od toho očekávat, jelikož se nejednalo o pouhý tábor, ale o tábor pro klienty s mentálním postižením. K této příležitosti mě přivedla moje přítelkyně, která studuje speciální pedagogiku a má v tomto oboru bohaté zkušenosti mimo jiné i proto, že už se jednoho tábora SPMP v minulých letech zúčastnila. Na druhou stranu pro mě, jakožto studenta informatiky, který nikdy s osobami s mentálním postižením v tak úzkém kontaktu nebyl, to bylo opravdu něco nového a vzbuzovalo to ve mně i určité obavy.
Musím říct, že první dva až tři dny byly opravdu velmi náročné, jak psychicky, tak fyzicky, především den příjezdu do rekreačního střediska Uničovka, kde se tento tábor konal, byl pro mou osobu obzvláště hektický.
Nicméně poté, co jsem se s klienty blíže seznámil a více s nimi trávil čas, přišlo zjištění, že veškeré počáteční obavy byly opravdu zbytečné. Naši klienti byli skvělí v mnoha ohledech, aktivní, milí, přátelští, zapojovali se jak do oddílových, tak celotáborových aktivit, které se po celou dobu tábora nesly převážně v duchu středověku, jelikož to bylo hlavní téma tohoto tábora. Postupem času moje obavy vystřídal úsměv na tváři a já si zbytek tábora náramně užil a nestačil jsem se divit, jak tento tábor velmi rychle utekl. Z tohoto tábora si odnáším spoustu zážitků a zkušeností, jenž mi vykouzlí na tváři úsměv, kdykoliv si na ně vzpomenu. Tímto bych rád poděkoval celému organizačnímu týmu SPMP včetně hlavní vedoucí Bc. Lenky Krátké za to, že mi umožnili získat tuto zkušenost a již se těším na další spolupráci.
vedoucí Ríša

Tábor Staré Město pod Sněžníkem 2019

Po dvou letech jsme se vrátili na tábor od 10. do 24. srpna. Vyjeli jsme ze základny v Lomené. Celotáborová hra měla název Středověk. Program byl bohatý. Královna nám každý den dávala úkoly. Za splnění jsme získávali drahokamy, které jsme zužitkovali na závěrečném středověkém trhu. Když měl oddíl službu, nejenže hlídal tábor, ale i táborovou kroniku. Jiný oddíl, když ji ukradl, za to měl body. Ohnivá šou, šerm, vůbec ne středověký fotbal, opékání špekáčků, táborák, stezka odvahy, koupání v bazénu, diskotéky…

Celodenní výlet do Králíků. Podívat se na pás pohraničních pevností, bunkrů a opevnění z druhé světové války. Letos jsme byli, mimo oblíbené cukrárny, i v kině ve Staré městě.
Promítali pohádku „Jak vycvičit draka„. Změnili jsme se i v kováře. Vedoucí měli sebou kovářskou výheň a bylo možné si vyzkoušet kout železo. Dokonce přijeli i hasiči a seznamovali nás s technikou. Ve středověku se však hasilo jinak. Byla soutěž Miss tábora. Vyhráli jsme ji s Janem Dubenským na hudbu Černá perla, z filmu Piráti z Karibiku.

Byla soutěž Miss tábora. Vyhráli jsme ji s Janem Dubenským na hudbu Černá perla, z filmu Piráti z Karibiku.
Závěrečný večer byl nádherný ohňostroj. Tábor se vydařil. Hlavní královna – vedoucí Lenka a vedoucí oddílů připravili parádní program. Počasí bylo také pěkné a tak jsme se
loučili s tím, že se za rok snad opět potkáme…
Zapsal Kuba Novák