Archiv autora: Karel Tošner

Zhodnocení zimního ozdravného rehabilitačního pobytu osob s mentálním a kombinovaným postižením v doprovodu rodičů v hotelu Sůkenická od 27. 1. do 3. 2. 2023.

Pobytu se zúčastnilo 47 osob (18 rodin). Z toho bylo 20 účastníků dotovaných. 27 nedotovaných (rodinní příslušníci, kamarádi a známí). Hlavní náplní pobytu bylo utužení zdraví pobytem na horském vzduchu a začlenění postižených osob do kolektivu a společnosti.
Přes nepříznivé lednové počasí, které zimním radovánkám na sněhu nepřálo, nás Beskydy už ve Střední Bečvě vítaly sněhovou nadílkou. Celý týden jsme mohli lyžovat, běžkovat, sáňkovat a bobovat na přírodním sněhu. Ještě týden před nástupem na pobyt jsme v to nedoufali.
Pokud nám ještě zbyly nějaké síly, tak jsme večery trávili v klubovně, kde děti soutěžily a všichni společně jsme hráli společenské hry. Ve velké oblibě byli diskotéky, tanečky a zpívání při kytaře.
Rodiče si vyměňovali zkušenosti s výchovou svých postižených ratolestí a také při tom zjišťovali, že nejsou v této těžké životní situaci sami. Navazovala se nová přátelství jak mezi dětmi, tak také mezi rodiči.
Ubytování bylo na velmi dobré úrovni, strava byla kvalitní a v dostatečném množství. Pitný režim byl zajištěn teplým čajem.
Během pobytu se nikdo nezranil, nikdo neonemocněl a pobyt nikdo neukončil.
Petr Kučera

Letní ozdravný rehabilitační pobyt osob s mentálním a kombinovaným postižením v doprovodu rodičů v penzionu U Martina od 24. 7. do 7. 8. 2021.

Pobytu se zúčastnilo 61 osob (23 rodin).  Z toho I. týden 39 účastníků  (14 rodin), dotovaných osob bylo 24.  II. týden 39 účastníků (14 rodin), dotovaných osob 30. Hlavní náplní pobytu bylo utužení zdraví pobytem na zdravém horském vzduchu, začlenění postižených osob do kolektivu a společnosti, navázání nových přátelství. Letošní pobyt nám počasí přálo. Jen pět rodin bylo na celých 14 dnů a tak se ty rodiny, které přijely až na druhý týden, musely při výletech rozhodovat, zda jet na výlet s ostatními, nebo si sami zajet na místa, která ostatní již navštívili v týdnu prvním.
Velmi zdařilá byla návštěva zámku Nové Hrady s jeho nádhernými zahradami a památkami a také poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, který je chráněnou památkou UNESCO.
Všem se líbila návštěva závodu KÄSTLE na výrobu lyží v Novém Městě na Moravě. Bylo velmi zajímavé podívat se, jak se vyrábí jak běžecké tak i sjezdové lyže. Nejen rodiče, ale i naše děti byly velmi zvídavé. Někteří také navštívili modelové království ve Žďáře nad Sázavou, kde mohli sledovat provoz na miniaturní železniční trati Žďár nad Sázavou – Brno.
Všichni účastníci, dle svých možností, také využívali vnitřní bazén, který je v penzionu U Martina. Večery jsme trávili vycházkami kolem penzionu, večer děti soutěžily a rodiče hráli společenské hry a všichni se dobře bavili. Ve velké oblibě bylo zpívání při kytaře a harmonice.
Rodiče si vyměňovali zkušenosti s výchovou svých postižených ratolestí a při tom také zjišťovali, že nejsou v této těžké životní situaci sami. Navázala se nová přátelství jak mezi dětmi, tak také mezi rodiči.
Pobyt se uskutečnil za přispění:  Ministerstva zdravotnictví ČR, Odboru zdraví Magistrátu města Brna a materiálové podpory v podobě cukrovinek od Kauflandu.
Petr Kučera

Metodka konečně zdolána
Když jsme byli posledně na pobytu v penzionu U Martina, pokusili jsme se projít naučnou stezku Metodka, která je nedaleko od penzionu, mezi obcemi Koníkov a Odranec. Tehdy nám štěstí nepřálo, protože jen jsme vyšli, dalo se do deště a tak místo výstupu k vrcholu Metodka jsme po asfaltu pelášili k autům. Letos jsme se vydali na Metodku znovu, po posledních zkušenostech raději sami. Počasí se nad námi naštěstí smilovalo a tak nám přes načechrané obláčky i sluníčko svítilo. I když jsme neočekávali nic světoborného, byli jsme po vystoupení na vrchol Metodky příjemně překvapeni krásným prostředím, kde nechyběl ani přístřešek a stůl s lavičkou. V přístřešku byla i vrcholová kniha Brněnské výškovnice, do které jsme se samozřejmě za všechny zapsali. U vrcholu stojí památník zbudovaný na počest těch, kteří  zde za 2. světové války padli. Jak sovětů, tak partyzánů ze skupin Dr. Miroslav Tyrš a Jermak. Nejkrásnější ale byly nádherné rozhledy přes horskou louku k dalekým obzorům. Krásné bylo i ticho a klid, které nás obklopovaly, protože jsme na vrcholu Metodky ten den byli, podle zápisů, teprve druzí návštěvníci. Vřele všem doporučujeme se při příštím pobytu v penzionu U Martina na vrchol Metodky vyšplhat.
Boldišovi

Pochvala poradenství

Potřeboval jsem radu při koncipování návrhu na opatrovnictví. Obrátil jsem se na brněnské poradenské centrum. Paní Brchaňová společně s pražskou právní poradkyní se pomoci ujaly a rychle vyřešily. O jejich profesionalitě svědčí fakt, že soud návrh bez připomínek přijal. Mnohokrát jim tímto děkuji.